Δυνατότητες και οφέλη των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή

27 May 2019

Δυνατότητες και οφέλη των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή

Με το βλέμμα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στις αγροτικές περιοχές και στον τομέα της αγροδιατροφής, η (απερχόμενη πλέον) Κομισιόν ζητά από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή γεωργία, καθώς αυτό θα έχει πολλαπλά οφέλη: μεταξύ άλλων, βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα, απλοποίηση της καθημερινής εργασίας των γεωργών.

Πολύ περισσότερο, όμως, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ανταπόκριση στις τρέχουσες προκλήσεις όπως οι ακραίες κλιματολογικές συνθήκες, η εξασφάλιση διατροφής για τον αυξανόμενο πληθυσμό, η εξασφάλιση ηλικιακής ανανέωσης στον αγροτικό τομέα.

Έτσι, σε συνέχεια της διακήρυξης με τίτλο «ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές» που υπέγραψαν τα περισσότερα κράτη μέλη τον Απρίλιο, η Κομισιόν συναντήθηκε προ 10ημέρου με τα κράτη μέλη, προκειμένου να συζητήσει ακριβώς αυτά τα θέματα, υπό το φως και των τροποποιήσεων που θα επέλθουν στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αν και δύσκολα μπορεί να μιλήσει κανείς με βεβαιότητες για την ΚΓΠ ύστερα από το νέο τοπίο που διαμορφώνουν οι διεξαχθείσες Ευρωεκλογές, εν τούτοις η ανάγκη για την ανάπτυξη της ψηφιακής γεωργίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο παραμένει επίκαιρη.

Μολονότι η καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών προσφέρουν σημαντικά οφέλη για τη γεωργία αλλά και για το περιβάλλον και το κλίμα, η υιοθέτησή τους παραμένει πολύ κάτω από τις προσδοκίες και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αυτό το κενό πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων αγροτών, θα έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και θα επωφεληθούν από αυτήν, πιστεύουν τα επιτελεία της Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστική, από αυτή την άποψη, η δήλωση του Jerzy Plewa, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν: «Σημαντικές προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας. Η Κομισιόν πρότεινε μια μελλοντική ΚΓΠ με υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες και ταυτόχρονα ένα απλουστευμένο πλαίσιο πολιτικής σε ένα πιο περιορισμένο δημοσιονομικό περιβάλλον. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη τονίσει αυτή την αντίφαση: πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα! Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό μόνο αν αγκαλιάσουμε όλοι τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες».

Με την επισήμανση των ευκαιριών που προσφέρει η χρηματοδότηση μέσω του Horizon2020, του Horizon Europe, του δικτύου EIP-AGRI, των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τα διαθέσιμα εργαλεία και μέσα.

Για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, η Κομισιόν πρότεινε κονδύλι ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.

Τα ερωτήματα για το πώς θα συνεχίσει η αγροτική πολιτική της Ένωσης μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, βεβαίως, παραμένουν…

27 May 2019
Banner