Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων σε δημόσια διαβούλευση

18 October 2021

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων σε δημόσια διαβούλευση

Δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε η Κομισιόν προκειμένου να τροποποιήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων. Ο στόχος είναι να υποβληθεί μια αναθεωρητική νομοθετική πρόταση στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός των επόμενων δύο ετών.

Η διαβούλευση, που εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», θα διαρκέσει 14 εβδομάδες –έως τις 21 Ιανουαρίου 2022– και στόχος είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις του γενικού κοινού και των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτεται της ευζωίας των ζώων. Ο στόχος της αναθεώρησης είναι να διασφαλιστεί ένα υψηλότερο επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων, να ευθυγραμμιστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της και να διευκολυνθεί η εφαρμογή της.

Επισκεφτείτε τη σελίδα της διαβούλευσης εδώ

18 October 2021
Banner
Banner