Σε δημόσια διαβούλευση ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για επιχειρήσεις

22 February 2017

Σε δημόσια διαβούλευση ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για επιχειρήσεις

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση βγήκε επιτέλους το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρηματιών» και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις.

Όπως ενημερώνει το Υπουργείο, το νομοθέτημα είναι «προϊόν πολύπλευρης και εντατικής συζήτησης με τους άμεσα εμπλεκόμενους και ενσωματώνει σημαντικό μέρος των υποβαλλόμενων προτάσεων κατά την κατάρτιση του τελικού κειμένου».

Για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς το Δημόσιο, μιλά ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος δηλώνει σχετικά: «Στόχος είναι, μέσω της ορθολογικής διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης των χρεών τους, η συνέχιση της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας και εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα το τραπεζικό σύστημα, ώστε να στηριχθεί συνολικά η οικονομία».

Στο Νόμο αυτό θα μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες αφού -όπως λένε τα στελέχη του Υπουργείου- έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.

Επιπλέον, δεν θα μπορούν να υπαχθούν στο Νόμο οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016.

Δείτε εδώ ενημερωτικό σημείωμα για το νομοσχέδιο, όπως το δίνει το Υπουργείο Οικονομίας.

Το νομοσχέδιο θα βρείτε εδώ και η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00.

22 February 2017
Banner
Banner