Δήλωση των Επαγγελματικών Λογαριασμών στην ΑΑΔΕ

11 November 2017

Δήλωση των Επαγγελματικών Λογαριασμών στην ΑΑΔΕ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι έτοιμη η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση των Επαγγελματικών Λογαριασμών όσων δέχονται συναλλαγές με κάρτα. Τις διαδικασίες δήλωσης ή τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών ορίζει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμος Παπαδημητρίου και η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση των δύο Υπουργείων, «Η θέσπιση του Επαγγελματικού Λογαριασμού δίνει την δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να λαμβάνει πιστότερη απεικόνιση των συναλλαγών των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, ενώ οι επαγγελματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του. Το αυτό (απενεργοποίηση) συμβαίνει και για την περίπτωση που δηλώνεται ο ίδιος Επαγγελματικός Λογαριασμός από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής.

Περαιτέρω ορίζεται ότι οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, καθώς και ότι μπορούν να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης.

Δείτε εδώ την Απόφαση  ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 3944/9-11-2017.

11 November 2017
Banner