Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες στο τραπέζι των υπουργών Γεωργίας

24 January 2017

Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες στο τραπέζι των υπουργών Γεωργίας

O Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης εκπροσώπησε τη χώρα στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας- Αλιείας στις 23 Ιανουαρίου 2017. Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Εξελίξεις για το διεθνές γεωργικό εμπόριο. Οι Υπουργοί τοποθετήθηκαν για τις διεθνείς συμφωνίες και για τη μελέτη οικονομικών επιπτώσεων που παρουσίασε η Επιτροπή το Νοέμβριο 2015. Οι περισσότεροι Υπουργοί αναφέρθηκαν στους μεθοδολογικούς περιορισμούς της μελέτης οι οποίοι παρεμποδίζουν την εξαγωγή απτών συμπερασμάτων. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κασίμης, μεταξύ άλλων, σημείωσε την ουσιαστική αδυναμία της μελέτης που είναι οι περιορισμοί της  μεθοδολογίας με συνέπεια να μην έχουν μετρηθεί: (α) οι επιπτώσεις και τα πιθανά οφέλη για αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις οικονομίες των κρατών μελών του νότου όπως τα οπωροκηπευτικά, οι οίνοι, το ελαιόλαδο και τα προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη, (β) οι επιπτώσεις από την εγκατάλειψη ή σημαντική μείωση των καλλιεργειών στην περιφέρεια της Ένωσης, (γ) οι επιπτώσεις στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες αντιστοιχούν στο 70% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Ένωσης, (δ) οι επιπτώσεις από την πιθανή μείωση της αυτάρκειας σε ορισμένα βασικά γεωργικά προϊόντα στην Ένωση, (ε) οι επιπτώσεις σε επίπεδο Κράτους- Μέλους. Τόνισε ότι η εμπορική στρατηγική πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της ΚΑΠ και κατέληξε σημειώνοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να καταλήξουμε σε συμπαγή και αντικειμενικά συμπεράσματα, τα οποία στη συνέχεια θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας.

Για την κατάσταση στην αγορά και την έκθεση για το γαλακτοκομικό τομέα ο κ. Κασίμης συμφώνησε με τα  σημάδια ανάκαμψης που παρουσιάζει η αγορά σημειώνοντας τη διαρκή επαγρύπνηση αλλά και τις αποτελεσματικές, στοχευμένες και έγκαιρες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Συμφώνησε με το θετικό αντίκτυπο των μέτρων του Σεπτεμβρίου 2016. Ωστόσο, σημείωσε  ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κυρίως των περιφερειακών Κρατών-Μελών. Ανέφερε ότι τα 1,7 εκ € που διατέθηκαν στην Ελλάδα από τα συνολικά 350 εκ. €, δεν θα αποτελέσουν ουσιαστική ανακούφιση. Τόνισε ότι οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα συμβόλαια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ενίσχυση της θέσης του γεωργού στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και σαφώς πρέπει να επεκταθούν και πέραν του 2020 και να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Τελειώνοντας επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας και την ανάγκη αξιοποίησης των συμπερασμάτων του Φόρουμ για το Πρόβειο Κρέας.

Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης για το Πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας, τα Συμπεράσματα της 40ής διάσκεψης των Διευθυντών των Οργανισμών Πληρωμών που πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα, στις 12-14 Οκτωβρίου 2016, για τη χρήση της ονομασίας «Τεράν» από την Κροατία, και τις συνέπειες από τη γρίπη των πτηνών που πλήττει 20 Κράτη-Μέλη.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών ο Γενικός Γραμματέας συμμετείχε σε γεύμα εργασίας που παρέθεσαν οι Υπουργοί της Σλοβενίας και Τσεχίας με σκοπό να διαμορφωθεί πολιτική από την Ε.Ε. σχετικά με τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές με στόχο να προστατευτεί ο γεωργός και να βελτιωθεί η θέση του στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

24 January 2017
Banner
Banner