Κομισιόν: Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο δράσης της Βιολογικής Παραγωγής

26 October 2020

Κομισιόν: Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο δράσης της Βιολογικής Παραγωγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο επίτευξης των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας καθώς και των στόχων που έχουν τεθεί μέσα από τη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το επικείμενο σχέδιο δράσης της για τη βιολογική γεωργία.

Στη διαβούλευση, η οποία πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ενός online ερωτηματολογίου, μπορούν να συμμετέχουν πολίτες και φορείς όπου με τις απόψεις τους επιθυμούν να συμβάλουν στην κατάρτιση ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης για τη βιολογική γεωργία που θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει έως 27/11/2020 στην ιστοσελίδα “Have your say” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν εγγραφής.

26 October 2020
Banner
Banner