Διαβούλευση και για τη στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων

27 October 2016

Διαβούλευση και για τη στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων

Τον τελευταίο καιρό είναι σαν να έχει αρχίσει να βρέχει εκατομμύρια, καθώς βγαίνουν προγράμματα χρηματοδότησης, ερχόμενα να προστεθούν και στον νέο αναπτυξιακό νόμο που έχει πλέον αρχίσει να «τρέχει» μετά και την προκήρυξη των καθεστώτων ενίσχυσης τις προηγούμενες ημέρες. Χθες επίσης ήταν η μέρα κατά την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Από το σύνολο των 250 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Μέτρου, η πρώτη προκήρυξη θα ανέλθει σε ποσό ύψους έως 170 εκατ. ευρώ.

Το Μέτρο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και στοχεύει μεταξύ άλλων στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στη διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση, προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Στο πλαίσιο του Μέτρου ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις:

α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)»

β) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)»

γ) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες».

Την απόφαση που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχόλια και παρατηρήσεις επί του κειμένου της Υπουργικής Απόφασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου 2016 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις me22u174@minagric.gr ή ax5u085@minagric.gr

27 October 2016
Banner