Διαβούλευση για την πιστοποίηση των κρεοπωλείων από την ΠΟΚΚ

29 July 2015

Διαβούλευση για την πιστοποίηση των κρεοπωλείων από την ΠΟΚΚ

Μια από τις αποφάσεις που έλαβε στο τελευταίο συνέδριό της η Ομοσπονδία των κρεοπωλών είναι η πιστοποίηση των κρεοπωλείων. Θέτοντας ως κεντρική δράση για το επόμενο διάστημα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της απόφασης η ΠΟΚΚ ξεκινά μια δημόσια διαβούλευση για την μορφή αυτής της πιστοποίησης. Όπως γράφει σε ανακοίνωσή της:
"Από την διαβούλευση θα αντλήσουμε σημαντικά στοιχεία που θα μας δώσουν μια βάση για να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε, τόσο το πρότυπο πιστοποίησης όσο και τον σχεδιασμό της υλοποίησης της πιστοποίησης. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί μεμονωμένα από μέλη των σωματείων ή από τα όργανα των σωματείων. Παρακαλούμε διαδώστε την διαβούλευση για να έχουμε όσο καλύτερη και πληρέστερη πληροφόρηση από τους κρεοπώλες πανελλήνια!
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έναν μήνα και θα λήξει στις 25-8-2015".

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή docx το αρχείο της διαβούλευσης:

ΠΟΚΚ - Διαβούλευση για πιστοποίηση κρεοπωλείου

29 July 2015
Banner
Banner