Διαμαρτυρία της ΠΕΚΔΥ για τον κτηνίατρο εκτροφής

30 May 2016

Διαμαρτυρία της ΠΕΚΔΥ για τον κτηνίατρο εκτροφής

"Εν κρυπτώ" και χωρίς καμιά διαβούλευση καταγγέλει η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων ότι εκδόθηκε νέα απόφαση για τον κτηνίατρο εκτροφής, ένα θεσμό στον οποίο από την αρχή είχε αντιταχθεί. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 20/5 (δείτε εδώ) και αντικαθιστά την αντίστοιχη απόφαση που είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2014.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΠΕΚΔΥ:

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε τη δημοσίευση της Υ.Α. «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσειςγια την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8, του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014», η οποία συντάχθηκε “εν κρυπτώ, χωρίς καμία διαβούλευση και προσθέτει ένα ακόμη νομοθέτημα στον ήδη αποτυχημένο και μη εφαρμόσιμο στην πράξη θεσμό του “κτηνιάτρου εκτροφής”.

Η ΠΕΚΔΥ έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τις θέσεις της για την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης, που είναι καθοριστικά για τη προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της δημόσιας υγείας και συνίστανται στις παρακάτω βασικές παραμέτρους:

  • η εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί στόχο που απαιτεί εθνική στρατηγική για την επίτευξή του και θα πρέπει να υλοποιείται ενιαία και ομοιόμορφα σε όλη την επικράτεια και στις περιοχές με γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς
  • Η εφαρμογή των προγραμμάτων πρέπει να υλοποιείται από μόνιμο προσωπικό ή εποχιακό υπό την άμεση καθημερινή καθοδήγηση, συνδρομή και εποπτεία μόνιμων κτηνιάτρων και επιβάλλεται η καθημερινή καταγραφή των στοιχείων καθώς και των υγειονομικών μεταβολών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Επίσης, οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα πρέπει να καταγράφονται και να κοινοποιούνται άμεσα και αξιόπιστα.

Η παραπάνω εθνική στρατηγική μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την ύπαρξη καλά οργανωμένων και επαρκώς στελεχωμένων Δημόσιων Κτηνιατρικών υπηρεσιών και με τις απαιτούμενες πιστώσεις και μέσα. Θα πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια σε βάθος χρόνου και να μη διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των προγραμμάτων με την εναλλαγή των ιδιωτών κτηνιάτρων ανάλογα με τα οικονομικά τους συμφέροντα. Επίσης θα πρέπει να αξιοποιείται η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι συνάδελφοι στην υλοποίηση των προγραμμάτων καθώς και η εμπειρία τους έτσι που να δημιουργηθούν στελέχη ικανά για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της Υγείας των ζώων και της Δημόσιας Υγείας, χωρίς να δαπανηθούν επιπρόσθετα κονδύλια και εργατοώρες για την εκπαίδευση ιδιωτών συναδέλφων που μπορεί μετά από ένα χρόνο ή μερικούς μήνες να μη συμμετέχουν στην εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου .

Σε αντίθεση με όλα αυτά και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης λόγω καταστροφής του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από τις επιζωοτίες, με πιο πρόσφατη αυτή της Οζώδους Δερματίτιδας, αλλά και οικονομικής κρίσης, η πολιτική και η υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ αντί να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εθνικό σχέδιο για την προστασία της κτηνοτροφίας, ιδεοληπτικά, προσπαθούν μέσω εφαρμογής Νόμων και ΚΥΑ , να επιβάλλουν τον ιδιώτη «κτηνίατρο εκτροφής», θεσμό που μέχρι σήμερα έχει αποδεδειγμένα αποτύχει κάθε προσπάθεια εφαρμογής του. Δε μπορεί κανείς να δικαιολογήσει τη μεγάλη αυτή σπατάλη σε πόρους και μάλιστα με την υπάρχουσα δημοσιονομική πολιτική, με την πλήρη αδρανοποίηση των Δημοσίων κτηνιάτρων και τη διάθεση ενός μεγάλου ποσού για την αμοιβή των ιδιωτών κτηνιάτρων, τη στιγμή που το ΥΠΑΑΤ δεν μπορεί να καλύψει την δαπάνη για την αγορά εμβολίων που θα προστατεύσουν το ζωικό κεφάλαιο της χώρας από την Οζώδη Δερματίτιδα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας υπάρχει ένας αριθμός, 400 περίπου, απόλυτα καταρτισμένων Δημοσίων κτηνιάτρων, οι οποίοι με την συγκεκριμένη Υ.Α. τίθενται στο περιθώριο και ουσιαστικά τους αφαιρείται η δυνατότητα να συμμετάσχουν στα προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και απλά μετατρέπονται σε διοικητικούς υπαλλήλους που θα συγκεντρώνουν δικαιολογητικά. Αυτό συμβαίνει ακόμα και στις Περιφερειακές Ενότητες που το πρόγραμμα των εμβολιασμών, τα τελευταία χρόνια έχει διεξαχθεί με μεγάλη επιτυχία από τους Δημόσιους κτηνιάτρους.

Η Ε.Ε. έχει καταδικάσει τη χώρα μας για έλλειψη κτηνιάτρων στις Κτηνιατρικές Δημόσιες Υπηρεσίες και πρόσφατα επανέλαβε τις συστάσεις της για την στελέχωση τους. Προκειμένου λοιπόν η χώρα να πληρώσει χρήματα για πρόστιμα λόγω καταδικαστικών αποφάσεων στην Ε.Ε. και συμβάσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας με ιδιώτες κτηνιάτρους, καλύτερα θα ήταν η κυβέρνηση  να ανταποκριθεί άμεσα στην προφανέστατη ανάγκη να καλυφθούν οι κενές θέσεις με μόνιμο κτηνιατρικό προσωπικό, ώστε να αποτραπεί η πορεία αποδυνάμωσης, να συνεχιστεί η λειτουργία των κτηνιατρικών υπηρεσιών και να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας . Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι κτηνίατροι αυτοί θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός από την εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και σε όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα των Δημόσιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όπως έλεγχοι για την προστασία και την ευζωία των ζώων, επιθεώρηση εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, κλπ.

Τέλος, η ΠΕΚΔΥ είναι αντίθετη με τα σχέδια που υφαίνονται από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τη Δημόσια Υγεία, την υγεία και την ευζωϊα των ζώων, τα οποία εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες ή προσωπική ανέλιξη και δηλώνει ότι θα προασπίσει με κάθε τρόπο τον Δημόσιο χαρακτήρα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

 

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος χαιρετίζει

Θετική εκτιμά την απόφαση αυτή ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, σε επιστολή που απέστειλε στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, όπου αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και ανακούφιση πληροφορηθήκαμε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ορίζει συγκεκριμένα τον στόχο και τις υποχρεώσεις τόσο του κτηνιάτρου εκτροφής όσο και των παραγωγών, ενώ δίνει την δυνατότητα παρέμβασης για τον έλεγχο και την εκρίζωση ζωοανθρωπονόσων. Επιτέλους, οι κτηνίατροι εκτροφής θα μπορούν να εργάζονται προς όφελος της ζωικής παραγωγής και κατ’ επέκταση προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και Οικονομίας.
Ελπίζουμε στην συνεργασία των αρμόδιων φορέων με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και σε άλλα ζητήματα που άπτονται της υγείας και ευζωίας των ζώων με στόχο την ανασυγκρότηση της εγχώριας παραγωγής, αλλά και την προστασία του καταναλωτή».

30 May 2016
Banner
Banner