Διαμαρτυρία της ΠΕΤΕΤ για το ΦΕΚ ανάθεσης μαθημάτων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

23 May 2018

Διαμαρτυρία της ΠΕΤΕΤ για το ΦΕΚ ανάθεσης μαθημάτων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Με υπόμνημα διαμαρτυρίας απευθυνόμενο στον υπουργό Παιδείας αντέδρασε η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ), στις νέες αναθέσεις μαθημάτων σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η ΠΕΤΕΤ θεωρεί τις νέες αναθέσεις μαθημάτων τουλάχιστον αντιεπιστημονικές και προϊόν συντεχνιακών πιέσεων. «Είναι προφανές και στον πιο αδαή, ότι απόφοιτοι οικονομικών και τουριστικών τμημάτων δεν έχουν το γνωσιακό υπόβαθρο ούτε το επιστημονικό κύρος να διδάξουν μαθήματα σχετικά με τα τρόφιμα» ξεκαθαρίζει η Ένωση και προειδοποιεί με νομικές ενέργειες.

Το υπόμνημα έχει ως ακολούθως:

«Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (Π.Ε.ΤΕ.Τ.) ως επιστημονική και επαγγελματική ένωση και επίσημο συλλογικό όργανο των Ελλήνων Τεχνολόγων Τροφίμων Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προάσπιση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τεχνολόγων Τροφίμων και την διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των πτυχίων τους, καθώς και την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1761 /17-05-2018 στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα εργαστήρια Σίτισης, Ζαχαροπλαστικής, μαγειρικής, μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής-αρτοποιίας έχει πρώτη ανάθεση ο ενοποιημένος κλάδος ΠΕ.80 που περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.40 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Είναι προφανές και στον πιο αδαή, ότι απόφοιτοι οικονομικών και τουριστικών τμημάτων δεν έχουν το γνωσιακό υπόβαθρο ούτε το επιστημονικό κύρος να διδάξουν μαθήματα σχετικά με τα τρόφιμα.

Η μόνη κατάλληλη ειδικότητα παραμένει η ΠΕ 88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ [Πρώην ΠΕ18.36 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ].

Οι Τεχνολόγοι Τροφίμων  είναι  οι καταλληλότεροι επιστήμονες για την κάλυψη των γνωσιακών αντικειμένων  σχετιζόμενων με τρόφιμα (τεχνικών τροφίμων, σίτισης, μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας κλπ.)

Πιστεύουμε ότι η ανωτέρω επιλογή είναι αποτέλεσμα συντεχνιακών πιέσεων, απορούμε δε, πώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν αντιλαμβάνεται τέτοιου είδους παγίδες, οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε να ανακαλέσετε άμεσα την ανωτέρω απόφαση.

Το νομικό τμήμα της ένωσης επιφυλάσσεται αναλόγως των εξελίξεων, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα ενός προς έναν, των μελών μας σε κάθε σχολείο χωριστά. Αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση».

23 May 2018
Banner
Banner