Διαγωνισμός για την παροχή σφάγιων στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών – Μέχρι 4 Απριλίου οι προσφορές

22 March 2019

Διαγωνισμός για την παροχή σφάγιων στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών – Μέχρι 4 Απριλίου οι προσφορές

Διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κοπής-τυποποίησης κρέατος σφάγιων για τις εκπαιδευτικές της ανάγκες προκηρύσσει η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος της Αθήνας. Σύμφωνα με την προκήρυξη, που αναρτήθηκε σήμερα 22/3 στη Διαύγεια, η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προσφορές γίνονται δεκτές από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Παιωνίου 25), μέχρι την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες και αντίγραφο τεχνικών προδιαγραφών δίνονται από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για σφάγια βοοειδών, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της εκπαίδευσης αφορά στα βοοειδή.

22 March 2019
Banner
Banner