Δημόσια διαβούλευση για τις βοσκήσιμες γαίες

04 June 2015

Δημόσια διαβούλευση για τις βοσκήσιμες γαίες

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου "Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες Διατάξεις" από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιουνίου.
Μερικά από τα θέματα που ρυθμίζει το νομοσχέδιο (κτηνοτροφικά ή άλλα) είναι τα εξής:
Παράταση της προθεσμίας έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, για δέκα οκτώ μήνες από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 12-9-2016 (βλ. άρθρο 12 στο σχέδιο νόμου).
Δυνατότητα υποβολής της δήλωσης της διατήρησης ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, για όσους ασχολούνται και με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν της 31.3.2015 (βλ. άρθρο 14 στο σχέδιο νόμου).
Η κατανομή των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής θα γίνει από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες και όχι από τις κτηνοτροφικές οργανώσεις όπως προέβλεπε ο ν. 4364/2014.
Τροποποιούνται διατάξεις των νόμων 3877/2010 και 2342/1995, οι οποίοι αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις του ΕΛΓΑ για διάφορους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής (βλ. άρθρο 16 στο σχέδιο νόμου).

Ολόκληρο το σχέδιο νόμου βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.opengov.gr/minenv/?p=6618

04 June 2015
Banner