Δεν προβλέπονται σφραγίδες στη νέα αγορανομική (ΔΙΕΠΠΥ)

08 September 2017

Δεν προβλέπονται σφραγίδες στη νέα αγορανομική (ΔΙΕΠΠΥ)

Δεν υπάρχει το άρθρο που περιέγραφε τις σφραγίδες καταλληλότητας στα σφάγια, στους νέους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Συγκεκριμένα η νέα απόφαση με τους αναμορφωμένους Κανόνες δεν περιλαμβάνει το άρθρο 140 της προηγούμενης έκδοσης των ΔΙΕΠΠΥ (το οποίο είχε αντικαταστήσει το άρθρο 170 της προϋπάρχουσας Διάταξης 7/2009), όπου περιγράφονταν οι κυρώσεις για την έλλειψη ή την αλλοίωση των σφραγίδων καταλληλότητας στα σφάγια.

Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση της διαδικασίας της σφράγισης και της αντικατάστασης της σήμανσης με άλλο τρόπο (καρτελάκια;).

 

Διαβάστε και: Αναθεωρημένοι κανόνες ΔΙΕΠΠΥ με ρυθμίσεις για την πώληση του κιμά

 

08 September 2017
Banner