Δεν προβλέπεται πλέον θέση υπαλλήλου Οικονομικού στα κλιμάκια ελέγχου της αγοράς κρέατος

26 November 2018

Δεν προβλέπεται πλέον θέση υπαλλήλου Οικονομικού στα κλιμάκια ελέγχου της αγοράς κρέατος

Διορθωτική Απόφαση που ρυθμίζει εκ νέου τα κλιμάκια που διενεργούν τους ελέγχους σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος έχει εκδοθεί από τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση 1384/41923 των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΑΑΤ, όριζε ότι συνιστώνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα από 3 υπαλλήλους (1 από ΕΛΓΟ, 1 από ΔΑΟΚ και 1 από ΕΦΕΤ ή τουλάχιστον 2 υπαλλήλους της ΔΑΟΚ, και του ΕΛΓΟ). Στην ίδια Απόφαση προβλεπόταν ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν τα κλιμάκια να λειτουργήσουν με μέλη υπαλλήλους των δύο από τους παραπάνω φορείς, ενώ επίσης ορίζονταν και οι ειδικότητες των υπαλλήλων που θα στελεχώνουν τα κλιμάκια ελέγχου. «Τα ανωτέρω κλιμάκια ελέγχου είναι τριμελή και αποτελούνται από δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και από έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Αν τα κλιμάκια ελέγχου είναι διμελή, αποτελούνται από έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και από έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού».

Ακριβώς αυτά έρχεται να αλλάξει η διορθωτική Απόφαση, που προβλέπει ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν τα κλιμάκια «να είναι διμελή», αλλά απαλείφει τις ειδικότητες υπαλλήλων που πρέπει να τα απαρτίζουν. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σταματά να προβλέπεται θέση υπαλλήλου Διοικητικού – Οικονομικού στα κλιμάκια που θα ελέγχουν την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος. Κάτι που ασφαλώς συνάδει με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες και οι οποίες λένε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπάλληλοι Οικονομικού στις ΔΑΟΚ προκειμένου να στελεχωθούν τα κλιμάκια ελέγχου. Υπενθυμίζεται ότι η ΚΥΑ που «διορθώνεται» είναι εκείνη που επιβάλλει την αναγραφή της προέλευσης του κρέατος και στην απόδειξη της ταμειακής μηχανής.

26 November 2018
Banner