Δεύτερη στην Ευρώπη σε έλλειμμα ΦΠΑ η Ελλάδα

11 September 2020

Δεύτερη στην Ευρώπη σε έλλειμμα ΦΠΑ η Ελλάδα

Έσοδα ύψους 140 δισ. ευρώ από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), απώλεσαν το 2018 οι χώρες της Ε.Ε. Εν τούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το «έλλειμμα ΦΠΑ» —δηλαδή η διαφορά μεταξύ των εσόδων που αναμένουν να εισπράξουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και των εσόδων που όντως εισπράττουν— έχει βελτιωθεί οριακά τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, τα στοιχεία για το 2020 προβλέπουν αντιστροφή αυτής της τάσης βελτίωσης, με πιθανή απώλεια 164 δισ. ευρώ το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία.

«Το σημαντικό έλλειμμα ΦΠΑ για το 2018, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για το 2020 —που θα επηρεαστούν από την πανδημία του κορονοϊού— αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ανάγκη για συνολική μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τον ΦΠΑ, ώστε να τεθεί τέρμα στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, και για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την προώθηση της είσπραξης του ΦΠΑ με παράλληλη προστασία των νομοταγών επιχειρήσεων» εκτιμά η Κομισιόν, ενώ ειδικότερα ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δηλώνει ότι «πρέπει με ανανεωμένη αποφασιστικότητα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για πάταξη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, απλουστεύοντας παράλληλα τις διαδικασίες και βελτιώνοντας τη διασυνοριακή συνεργασία»

Κύρια αποτελέσματα στα κράτη μέλη

Η Ρουμανία καταγράφει το υψηλότερο εθνικό έλλειμμα ΦΠΑ έχοντας απολέσει το 33,8% των εσόδων της από τον ΦΠΑ το 2018, ακολουθούμενη από την Ελλάδα (30,1%) και τη Λιθουανία (25,9%). Τα μικρότερα ελλείμματα ΦΠΑ σημειώθηκαν στη Σουηδία (0,7%), την Κροατία (3,5%) και τη Φινλανδία (3,6%). Σε απόλυτες τιμές, τα υψηλότερα ελλείμματα ΦΠΑ καταγράφηκαν στην Ιταλία (35,4δισ. ευρώ), το Ηνωμένο Βασίλειο (23,5 δισ. ευρώ) και τη Γερμανία (22 δισ. ευρώ).

Κράτος μέλος Έλλειμμα ΦΠΑ % Έλλειμμα ΦΠΑ (εκατ. ευρώ) Κράτος μέλοςΈλλειμμα ΦΠΑ % Έλλειμμα ΦΠΑ (εκατ. ευρώ)
Βέλγιο 10,4% 3 617 Λιθουανία 25,9% 1 232
Βουλγαρία 10,8% 614 Λουξεβούργο 5,1% 199
Τσεχία 12,0% 2 187 Ουγγαρία 8,4% 1190
Δανία 7,2% 2 248 Μάλτα 15,1% 164
Γερμανία 8,6% 22 077 Κάτω Χώρες 4,2% 2 278
Εσθονία 5,2% 127 Αυστρία 9,0% 2 908
Ιρλανδία 10,6% 1 682 Πολωνία 9,9% 4 451
Ελλάδα 30,1% 6570 Πορτογαλία 9,6% 1 889
Ισπανία 6,0% 4 909 Ρουμανία 33,8% 6 595
Γαλλία 7,1% 12 788 Σλοβενία 3,8% 148
Κροατία 3,5% 252 Σλοβακία 20,0% 1 579
Ιταλία 24,5% 35 439 Φινλανδία 3,6% 807
Κύπρος 3,8% 77 Σουηδία 0,7% 306
Λετονία 9,5% 256 Ην. Βασίλειο 12,2% 23 452

Οι επιμέρους επιδόσεις ανά κράτος μέλος εξακολουθούν να διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό. Συνολικά, το 2018 τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ-28 κατέγραψαν έλλειμμα πάνω από τη διάμεση τιμή του 9,2%, αν και σε 21 χώρες καταγράφηκαν μειώσεις σε σύγκριση με το 2017, κυρίως στην Ουγγαρία (-5,1%), τη Λετονία (-4,4%) και την Πολωνία (-4,3%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στο Λουξεμβούργο (+2,5%), ακολουθούμενη από οριακές αυξήσεις στη Λιθουανία (+0,8%) και στην Αυστρία (+0,5%). 

Σημειώνουμε ότι η ετήσια έκθεση για το έλλειμμα ΦΠΑ μετρά την αποτελεσματικότητα των μέτρων επιβολής και συμμόρφωσης στον τομέα του ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος. Παρέχει μια εκτίμηση της απώλειας εσόδων λόγω απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, χρεοκοπιών, πτωχεύσεων και εσφαλμένων υπολογισμών.

11 September 2020
Banner