Δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

25 September 2017

Δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στη γεωργία, στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες και σε άλλους τομείς, θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με επενδυτικά δάνεια ή και δάνεια κεφαλαίου κίνησης, μετά τη δανειακή σύμβαση ύψους 150 εκατ. ευρώ που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Eurobank.

Αυτό είναι το δεύτερο δάνειο που υπογράφεται από την ΕΤΕπ και τη Eurobank στο πλαίσιο της πιστωτικής γραμμής «Δάνεια για ΜμΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» ύψους 1 δισ. ευρώ, προς τις ελληνικές τράπεζες. Το πρώτο, που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο 2016, ήταν ύψους 100 εκατ. ευρώ και απορροφήθηκε πλήρως.

Η δανειακή σύμβαση συμπεριλαμβάνει την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύοντας για τους νέους», μέσω της οποίας προσφέρονται ανταγωνιστικά επιτόκια και πρόσθετα χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που προάγουν την απασχόληση των νέων.  Η συμφωνία θα συμβάλει ενεργά και αποφασιστικά στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και την στήριξη της απασχόλησης των νέων.

25 September 2017
Banner
Banner