Περαιτέρω στήριξη στους αγρότες λόγω της ξηρασίας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη

29 July 2019

Περαιτέρω στήριξη στους αγρότες λόγω της ξηρασίας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη

Η Κομισιόν αποφασίζει να στηρίξει τους αγρότες που αντιμετωπίζουν τα κύματα ξηρασίας που πλήττουν την Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, οι γεωργοί θα μπορούν να λάβουν προκαταβολικά υψηλότερο ποσοστό των άμεσων πληρωμών και των πληρωμών για την αγροτική ανάπτυξη. Επιπλέον, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ζωοτροφές, θα τους δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση γης που κανονικά δεν θα χρησιμοποιούνταν για παραγωγή.

Εκτός από την υποστήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ελήφθησαν δύο αποφάσεις από την Κομισιόν:

- Οι γεωργοί θα μπορούν να λαμβάνουν υψηλότερες προκαταβολές. Έως το 70% των άμεσων πληρωμών τους και το 85% των πληρωμών αγροτικής ανάπτυξης θα διατεθούν από τα μέσα Οκτωβρίου για να βελτιώσουν την ρευστότητά τους.

- Θα επιτραπούν παρεκκλίσεις από ορισμένες απαιτήσεις «πρασινίσματος». Οι παρεκκλίσεις αυτές θα ισχύσουν για τους κανόνες διαφοροποίησης των καλλιεργειών και των περιοχών οικολογικής εστίασης για τις εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση. Εξετάζεται επίσης η υιοθέτηση άλλων τύπων παρέκκλισης από το «πρασίνισμα», έτσι ώστε να παρέχεται στους γεωργούς μεγαλύτερη ευελιξία για την παραγωγή ζωοτροφών.

Εκτός από τη διαρκή αξιολόγηση και ανάλυση της κατάστασης και των επιπτώσεων της ξηρασίας, που επιτυγχάνεται χάρη στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους, η Κομισιόν έχει επαφές με όλα τα κράτη μέλη για να λαμβάνει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της ξηρασίας στους αγρότες σε τοπικό επίπεδο.

29 July 2019
Banner
Banner