Για ΚΑΠ με έμφαση στη βιοοικονομία και την καινοτομία συζήτησαν οι υπ. Γεωργίας της Ε.Ε. στο Βουκουρέστι (upd)

06 June 2019

Για ΚΑΠ με έμφαση στη βιοοικονομία και την καινοτομία συζήτησαν οι υπ. Γεωργίας της Ε.Ε. στο Βουκουρέστι (upd)

Με κύρια θέματα που αφορούσαν τη γεωργική έρευνα και καινοτομία, και τη βιοοικονομία, πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου στο Βουκουρέστι, η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας των κρατών μελών της Ε.Ε.

Η συνάντηση, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου και προήδρευσε ο Ρουμάνος Υπουργός Γεωργίας Petre Daea, ενώ συμμετείχε και ο Phil Hogan, απερχόμενος Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη συνάντηση πήραν επίσης μέρος ο Jerzy Plewa, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Angel Boixareu Carrera, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Pesonen Pekka Juhana, Γενικός Γραμματέας της Copa και Cogeca, και ο Paolo De Castro, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Ρουμάνος υπουργός Petre Daea υπογράμμισε την ανάγκη να συζητηθούν τα ζητήματα της γεωργικής έρευνας και της βιοοικονομίας, τα οποία αποτελούν καταλύτες για τη γεωργία και θα επιτρέψουν στους αγρότες της Ε.Ε. να συμμορφωθούν με τα υψηλά πρότυπα που επιβάλλει η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), ειδικά όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη η νέα ΚΓΠ να δίνει μεγαλύτερη σημασία: στη δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος αγροτικής γνώσης και καινοτομίας, αλλά και στη συνεργασία και την ενσωμάτωση του πρωτογενούς τομέα στις βιοοικονομικές αλυσίδες αξίας για την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης.

Η άτυπη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας περιελάμβανε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτά τα σημαντικά θέματα, καθώς και ενημέρωση από την Προεδρία σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προώθηση του υποψηφίου που προτείνει η Ε.Ε. για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του FAO (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ). Η πρόταση της Ε.Ε. είναι η Catherine Geslain Lanéelle, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα υποψήφια γι’ αυτή τη θέση από την ίδρυση του FAO.

Χ. Κασίμης: Μοχλός ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης

Στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαρ. Κασίμης.

Όπως ανακοινώνει με Δελτίο Τύπου στις 7 Ιουνίου το ΥΠΑΑΤ, στα βασικά σημεία παρέμβασής του ο κ. Κασίμης σημείωσε ότι η έρευνα στη γεωργία και η βιοοικονομία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης, στηρίζοντας έτσι τις προσπάθειές μας για έναν ανθεκτικό γεωργο-διατροφικό τομέα στην Ένωση. Υπογράμμισε ότι, συνδυάζοντας γεωργικές πρακτικές και νέες τεχνολογίες, μπορούμε να παράγουμε ποικιλία προϊόντων με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους. Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ, η αυξημένη ευελιξία του στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αποτελεί το κλειδί για την καλύτερη στοχοθέτηση των τύπων παρεμβάσεων που συνδέονται με τη βιοοικονομία και στους δυο πυλώνες. Η ενσωμάτωση της πρωτογενούς παραγωγής στις τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης με κατεύθυνση τη βιοοικονομία θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, θα πρέπει να προαχθεί και να διασφαλιστεί ο συνδυασμός μέτρων και δράσεων σε όλα τα επίπεδα, εντάσσοντας τις δράσεις αυτές σε ένα ενιαίο πλαίσιο, με επενδύσεις στην εξοικονόμηση πόρων, στην έξυπνη γεωργία και στη γεωργία ακριβείας, όπως και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

O κ. Κασίμης επεσήμανε, επίσης, ότι προκειμένου για την ένταξη και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και πρακτικών στον παραγωγικό κύκλο και στην εφοδιαστική αλυσίδα τα αποτελέσματα των ερευνών πρέπει να φιλτραριστούν, να κωδικοποιηθούν και να «μεταφραστούν» στη γλώσσα των πιθανών χρηστών. Προς τούτο, η ενεργοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της Βιοοικονομίας, με συγκεκριμένες προτάσεις, με πρακτικές και  εφαρμόσιμες ιδέες, είναι ο καλύτερος τρόπος για να «κατέβει» η πληροφορία αυτή στους ίδιους τους παραγωγούς, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους και παρακινώντας τους να τις εφαρμόσουν. Ένα έργο που μπορεί και πρέπει να έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας από χώρα σε χώρα. Παράλληλα, σημαντική και αναγκαία κρίνεται η προώθηση της εκπαίδευσης των αγροτών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η παραγόμενη πρώτη ύλη και να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριοποίησή τους σε έργα αξιοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές της βιοοικονομίας.

06 June 2019
Banner