Λ. Αυγενάκης: Η Ε.Ε. οφείλει να συνεχίσει άμεσα τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των αγροτών και του περιβάλλοντος – Από 25 σε 50.000 de minimis οι κρατικές ενισχύσεις

30 April 2024

Λ. Αυγενάκης: Η Ε.Ε. οφείλει να συνεχίσει άμεσα τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των αγροτών και του περιβάλλοντος – Από 25 σε 50.000 de minimis οι κρατικές ενισχύσεις

Related Articles

Σε δηλώσεις του ο κ. Αυγενάκης  χθες, στο στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο, τόνισε την ανάγκη η Ε.Ε. να κάνει περισσότερα για τη βιωσιμότητα του αγροτικού κλάδου και την επισιτιστική επάρκεια, αλλά και για τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Ο υπουργός έκανε αναφορά στις μέχρι τώρα επιτυχημένες κινήσεις της ελληνικής πλευράς λέγοντας:

 • Επενδύσαμε στην αγροτική διπλωματία,
 • χτίσαμε συμμαχίες με τους Ομολόγους μας,
 • ενεργοποιήσαμε το EU Med 9 και στον τομέα της γεωργίας,
 • ενισχύσαμε τη συμμετοχή μας στο ΕΛΚ.

Επίσης, ο κ. Αυγενάκης έκανε μνεία σε ό,τι έχει επιτυχθεί μέχρις στιγμής:

1) Ειδικές εξαιρέσεις που αφορούν στις ΚΓΠΠ (Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές):

ΚΓΠΠ (GAEC) 5: διάβρωση του εδάφους και κλίση του εδάφους,

ΚΓΠΠ (GAEC) 6: για ελάχιστη κάλυψη εδάφους,

ΚΓΠΠ (GAEC) 7: όχι μόνο εναλλαγή καλλιεργειών, αλλά και εναλλακτική για διαφοροποίηση των καλλιεργειών (αμειψισπορά),

ΚΓΠΠ (GAEC 9): μόνιμοι βοσκότοποι.

2) Προσωρινές αποκλίσεις που κρίνονται απαραίτητες λόγω ακραίων, απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που θέτουν σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή των όρων της ΚΑΠ.

3) Τροποποιήσεις στα οικολογικά προγράμματα σε συνδυασμό με το GAEC 8 για την αγρανάπαυση.

4) Προβλέφθηκε εξαίρεση από τους ελέγχους και τις κυρώσεις της αιρεσιμότητας για τις μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 100 στρεμμάτων. 

5) Από το 2026 και μετά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενσωματώσουμε στο Στρατηγικό μας Σχέδιο νέες δεσμεύσεις από την Πράσινη Συμφωνία.

6) Μπορούν να γίνονται δύο τροποποιήσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ανά έτος, αντί της μιας που ίσχυε.

Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε ο ΥΠΑΑΤ, η ελληνική πλευρά έχει προτείνει μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να τις αποδεχθεί η Ε.Ε. ως προτεραιότητες:

 1. Να διατίθεται το 2% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση κλιματικών κρίσεων, εφόσον μια χώρα το επιθυμεί.
 2. Να αυξηθεί η ευελιξία και να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να μεταφέρουν πόρους μεταξύ των δύο Πυλώνων ή από έτος σε έτος ανάλογα με τις αναδυόμενες ανάγκες.
 3. Την απλοποίηση των οικολογικών σχημάτων ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους και να μην χάνονται χρήματα, που πρέπει να πηγαίνουν στους αγρότες μας.
 4. Επιπλέον, επιδιώκουμε την επαναφορά του κανόνα Ν+3. Αυτό είναι σημαντικό για την ολοκλήρωση επενδύσεων για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Για τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Επίσης, ο υπουργός έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών το μείζον ζήτημα του εμπορίου με τρίτες χώρες και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται οι Ευρωπαίοι Αγρότες, οι οποίοι, όπως παρατήρησε «επιβαρύνονται δυσανάλογα σε σχέση με τους παραγωγούς τρίτων χωρών».

Όπως είπε «κάθε εμπορική συμφωνία της Ένωσης με τρίτες χώρες θα πρέπει να διασφαλίζει:

 • ρήτρες ισοδυναμίας,
 • τις έννοιες αμοιβαιότητας, και
 • των δικαίων όρων ανταγωνισμού». 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν τη νέα ΚΑΠ, προγραμματίζεται να εγκριθούν στις 13 Μαΐου και όπως υποστηρίχτηκε από πολλά κράτη-μέλη θα αυξηθεί το όριο των κρατικών ενισχύσεων de minimis από 25.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ.

30 April 2024
Banner