Αυστραλία: Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του κλάδου κατσικίσιου κρέατος

02 January 2019

Αυστραλία: Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του κλάδου κατσικίσιου κρέατος

Ένα στρατηγικό σχέδιο για τον κλάδο του κατσικίσιου κρέατος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αυστραλία, όπως αναφέρει το euromeatnews.com. Το σχέδιο έχει εκπονήσει το Συμβούλιο Αίγειου Κρέατος της Αυστραλίας (GICA) με την υποστήριξη του Οργανισμού Κρέατος και Κτηνοτροφίας, και τα αποτελέσματα, όπως σημειώνεται, αναμένονται εντός της ερχόμενης διετίας.

Η Αυστραλία είναι ήδη ένας από τους ισχυρούς εξαγωγείς κατσικίσιου κρέατος και με βάση τα στοιχεία έτους, το 2017 εξήγαγε 28.426 τόνους αίγειου κρέατος αξίας 257 εκατ. δολ.

Τώρα το στρατηγικό σχέδιο περιγράφει σαφείς στόχους Έρευνας και Ανάπτυξης για τον κλάδο της αιγοτροφίας προκειμένου να βελτιωθούν οι πρακτικές στις εκμεταλλεύσεις και να αυξηθεί η παραγωγή και οι εξαγωγές. Μια σειρά τέτοιων στόχων έχουν επιτευχθεί ή βρίσκονται σε καλό δρόμο, σύμφωνα με τα στελέχη του GICA, που αναφέρουν ότι το όραμα είναι να αναδειχθεί ο κλάδος παγκοσμίως ως ο πλέον καινοτόμος, κερδοφόρος και ανθεκτικός. «Βρισκόμαστε τώρα στα μισά του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος και βλέπουμε ότι ο κλάδος σημειώνει σημαντικότατη πρόοδο. Έχει ολοκληρωθεί μελέτη σκοπιμότητας για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης κατσικίσιου κρέατος στην Αυστραλία και εντοπίστηκε ότι η προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερη ζήτηση και να αποφέρει 13 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τον κλάδο».

Στις προϋποθέσεις του στρατηγικού σχεδίου των Αυστραλών συμπεριλαμβάνεται η επένδυση στην ποιότητα των ζωοτροφών, στην ελαχιστοποίηση των θανάτων νεογέννητων, αλλά και στην έρευνα προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας και να δημιουργηθούν νέες κατευθυντήριες πρακτικές εκτροφής με μετρήσιμα αποτελέσματα.

02 January 2019
Banner