Οι εστίες αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, ανησυχούν τις ελληνικές αρχές

13 January 2021

Οι εστίες αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, ανησυχούν τις ελληνικές αρχές

Η ανησυχία που κατέλαβε τις ελληνικές αρχές μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφρικανικής πανώλους κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία είναι δικαιολογημένη.

Όχι μόνο λόγω της εγγύτητας των συνοριακών περιοχών, αλλά και επειδή στα Βαλκάνια παρατηρούνται αρκετά κρούσματα.

Συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία έχουν επιβεβαιωθεί εστίες αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους, εδώ και δύο εβδομάδες. Η εστία που βρίσκεται πιο κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα επιβεβαιώθηκε στις 31/12/2020 στην περιοχή Χάσκοβο, ενάμισι χιλιόμετρο από τον ποταμό Έβρο, όμως στην ίδια περιοχή επιβεβαιώθηκαν ακόμη έξι ετίες μέχρι τις 7/1/2021. Άλλες εστίες έχουν επίσης επιβεβαιωθεί στην περιοχή Μπουργκάς, στην περιοχή Γιαμπόλ και αλλού. Συνολικά, έχουν επιβεβαιωθεί 533 εστίες σε αγριόχοιρους για το 2020 και άλλες 17 για το 2021.

Αντιστοίχως, στη Ρουμανία, για το έτος 2020 είχαν εντοπιστεί 873 εστίες σε αγριόχοιρους και 1.041 σε κατοικίδιους χοίρους, ενώ για το 2021 έχουν εντοπιστεί ήδη 33 εστίες σε αγριόχοιρους και 18 σε κατοικίδιους χοίρους.

Αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με την εμφάνιση εστιών και στη Δημοκρατία της Σερβίας υποδεικνύουν ότι το νόσημα συνεχίζει να ενδημεί στη Βαλκανική, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση και τήρηση όλων των μέτρων βιοασφάλειας, ιδιαιτέρως στις εγγύς περιοχές.

13 January 2021
Banner