Οι αποζημιώσεις των γεωτεχνικών και ανταποκριτών ΕΛΓΑ σε δύο ΚΥΑ

26 October 2016

Οι αποζημιώσεις των γεωτεχνικών και ανταποκριτών ΕΛΓΑ σε δύο ΚΥΑ

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τον καθορισμό αποζημιώσεων των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ και των γεωτεχνικών και άλλων ειδικοτήτων, υπέγραψε από την περασμένη εβδομάδα ο αν. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μ. Μπόλαρης, όπως έκανε γνωστό χθες το ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, στις 19 Οκτωβρίου ο κ. Μπόλαρης υπέγραψε ΚΥΑ για τον «Καθορισμό αποζημιώσεων των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.» σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176), προκειμένου να καθορισθούν οι αποζημιώσεις των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ που απασχολούνται στη διεκπεραίωση των αναγγελιών ζημιάς στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο και στον εξοπλισμό την παραλαβή και τον έλεγχο των τελών εκτίμησης και την αποστολή τους στον ΕΛΓΑ.

Επίσης, την ίδια ημερομηνία υπέγραψε ΚΥΑ σχετικά με τον «Καθορισμό αποζημιώσεων των γεωτεχνικών και άλλων ειδικοτήτων υπαλλήλων» σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176), προκειμένου να απασχολούνται στον ΕΛΓΑ σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών ενισχύσεων καθώς και σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους

26 October 2016
Banner
Banner