Αποστόλου: Στην τελική ευθεία η Απόφαση για τις Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών

30 August 2016

Αποστόλου: Στην τελική ευθεία η Απόφαση για τις Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών

Τις δυνατότητες που δίνει το υφιστάμενο νομικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο προσπάθησε να αναδείξει από το ορεινό χωριό Στρόπωνες της Εύβοιας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Σε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε το Σάββατο, μίλησε συγκεκριμένα για ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για τον αγροτικό κόσμο και ανήγγειλε ότι είναι έτοιμο ένα σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «για τη διαδικασία αναγνώρισης και κριτηρίων των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών ώστε να διευκολύνεται η σύστασή τους».

Μερικά από τα στοιχεία που τόνισε ο κ. Αποστόλου:

Με το Νόμο 4384/2016 μπήκαν οι βάσεις για την εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήματος και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργατικής επιχειρηματικότητας με την ενεργό συμμετοχή των αγροτών.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία αναγνώρισης και κριτηρίων των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών ώστε να διευκολύνεται η σύστασή τους.

Οι ομάδες αυτές μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά με ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τα 5 πρώτη έτη λειτουργίας τους με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταθέσουν και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις για προσέγγιση νέων αγορών, πιστοποίηση, ενέργειες προβολής και προώθησης, επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.

Η στήριξη της κάθε ομάδας ή οργάνωσης μπορεί να φτάσει στις 100.000 € το χρόνο και είναι για πέντε χρόνια.

Παράλληλα, από το Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτούνται δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης στις εκμεταλλεύσεις, αλλά και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών με μεταποιητικές ή τουριστικές επιχειρήσεις ή ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων καλλιέργειας, διαδικασιών ή προϊόντων μεταποίησης, προώθησης των αγροτικών προϊόντων.

«Σας παρέχονται σήμερα μια σειρά χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία για να κάνετε τη δουλειά σας και να αυξήσετε το εισόδημά σας. Αξιοποιήστε τα με τον καλύτερο τρόπο που εσείς εκτιμάτε» κατέληξε ο υπουργός.

30 August 2016
Banner
Banner