Από 3 έως 5 Οκτωβρίου το 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΖΕ

23 April 2018

Από 3 έως 5 Οκτωβρίου το 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΖΕ

Το 33ο Ετήσιο Επιστημονικό της Συνέδριο διοργανώνει η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (ΕΖΕ). Το Συνέδριο πραγματοποιείται στην Πρέβεζα από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2018, και στόχος είναι η ενημέρωση των μελών της και κάθε ενδιαφερόμενου επί των εξελίξεων της Ζωικής Παραγωγής και της διεξαγόμενης στην Ελλάδα έρευνας σε θέματα Διατροφής, Γενετικής Βελτίωσης, Εκτροφής Παραγωγικών Ζώων και Υδρόβιων Οργανισμών, Αναπαραγωγής, Φυσιολογίας και Υγιεινής των αγροτικών ζώων.

Σύμφωνα με όσα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΖΕ, οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος. Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση, θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη (στη διεύθυνση eze@aua.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες, το αργότερο μέχρι την 29η Ιουνίου 2018.

Επειδή αποφασίστηκε να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου και να διανεμηθούν κατά τη διεξαγωγή του, όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά. Ως εκ τούτου, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μπορούν να γίνουν το αργότερο μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2018.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο καθορίστηκε στα 25 ευρώ για μέλη και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στα 30 ευρώ για μη μέλη.

23 April 2018
Banner