Ανησυχίες των Ευρωπαίων υπ. Γεωργίας για την ευάλωτη θέση των αγροτών στην αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων

13 December 2016

Ανησυχίες των Ευρωπαίων υπ. Γεωργίας για την ευάλωτη θέση των αγροτών στην αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων

Τα συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εξέδωσε χθες, 12 Δεκεμβρίου 2016, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και εκφράζει ανησυχίες για την ευάλωτη θέση των αγροτών στο πλαίσιο αυτό, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασής τους. Στα συμπεράσματα προτείνονται λύσεις που η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι οι κίνδυνοι κατανέμονται πιο ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, ενισχύεται η καθιέρωση συμβάσεων και βελτιώνονται η διαφάνεια της αγοράς και η διαχείριση του κινδύνου.

Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία των ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν με ένα κοινό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Στα συμπεράσματα καλείται επίσης η Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων προκειμένου να προτείνει ένα νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. ή άλλα μη νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με βάση την αρχή της επικουρικότητας και την προστασία των ομαλά λειτουργούντων εθνικών συστημάτων.

«Ο νέος κανόνας του παιχνιδιού λέγεται ισοτιμία. Η καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εισέρχεται σε νέα εποχή. Σήμερα εντείναμε τον αγώνα μας κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Η ομόφωνη υποστήριξη του Συμβουλίου σημαίνει ότι οι εμπορικές πρακτικές θα μελετηθούν προσεκτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Σλοβακική Προεδρία έχει επιτύχει πλήρως τον στόχο της διασφάλισης για τους Ευρωπαίους γεωργούς, ενός διαφανούς και ισότιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος», δήλωσε η Γκαμπριέλα Ματίτσνα, υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Σλοβακίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών για το β’ εξάμηνο του 2016.

Λοιπά θέματα

Στα υπόλοιπα θέματα που συζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε., συγκαταλέγονται η βιολογική γεωργία, οι προτάσεις για τη χρήση γης και δασών, κ.ά. Πιο συγκεκριμένα:

Οι Υπουργοί συζήτησαν για το μέλλον της πρότασης για τη βιολογική γεωργία, η οποία εξετάζεται εδώ και περίπου τρία χρόνια. Ο Επίτροπος Hogan απηύθυνε έκκληση στα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε αμοιβαίες παραχωρήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόταση. Στις τοποθετήσεις των Υπουργών αναγνωρίστηκαν οι δυσκολίες να διαμορφωθεί σύντομα συναινετική πρόταση.

Η συζήτηση για τις γεωργικές πτυχές των προτάσεων επιμερισμού των προσπαθειών (ESR) και χρήσης γης και δασών (LULUCF), που αφορούν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά τη δεκαετία 2020-2030, ανέδειξε τις ανησυχίες των Υπουργών Γεωργίας σχετικά με τον πιθανό περιορισμό της παραγωγής τροφίμων και τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων των ορίων εκπομπών.

Η Επιτροπή ενημέρωσε για τη δημιουργία της Πλατφόρμας για τη σπατάλη και απώλεια των τροφίμων, ενώ ο Επίτροπος Andriukaitis ενημέρωσε τους υπουργούς για το νέο κανονισμό για τη φυτοϋγεία, για την ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα που δημιουργούνται μέσω βασικών βιολογικών διεργασιών θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης καθώς και τις εξελίξεις για την αύξηση της διαθεσιμότητας χαμηλού κινδύνου φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τέλος, σχετικά με τα θέματα αλιείας, το Συμβούλιο κατέληξε στην πολιτική συμφωνία για τον ετήσιο καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το έτος 2017, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, στα ενωσιακά και μη ενωσιακά, ύδατα. Ειδικότερα, το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) για τον ερυθρό τόννο Ανατολικού Ατλαντικού και Μεσογείου, καθώς και η ποσόστωση της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με το έτος 2016, η οποία ανέρχεται σε 218,7 τόνους.

13 December 2016
Banner