Ανείσπρακτος ΦΠΑ ύψους 160 δισ. φέρνει πανευρωπαϊκή αναμόρφωση του συστήματος

07 September 2016

Ανείσπρακτος ΦΠΑ ύψους 160 δισ. φέρνει πανευρωπαϊκή αναμόρφωση του συστήματος

Story Highlights

  • Το έλλειμμα ΦΠΑ κυμάνθηκε από το υψηλό ποσοστό μη εισπραχθέντος ΦΠΑ (37,9%) στη Ρουμανία έως το πολύ χαμηλό ποσοστό (1,2%) στη Σουηδία. Σε απόλυτους όρους, το υψηλότερο έλλειμμα ΦΠΑ σημειώθηκε στην Ιταλία (36,9 δισ. ευρώ), ενώ το Λουξεμβούργο είχε το χαμηλότερο (147 εκατ. ευρώ)

Related Articles

Συνήθως όταν μιλάμε για τον ανείσπρακτο ΦΠΑ το μυαλό μας πηγαίνει σε μερικές χώρες σαν την Ελλάδα, όπου το πρόβλημα έχει πολυδιαφημιστεί κι έχει θεωρηθεί μέγιστης σημασίας στην προσπάθεια εξόδου από την ύφεση. Όμως, όπως ομολογεί η Κομισιόν, τα ίδια συμβαίνουν και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, όπου το 2014 η απώλεια εσόδων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ανήλθε στο τρομακτικό ποσό των 159.5 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι η συνολική διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ (το λεγόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ») ανήλθε και πάλι σε ένα απαράδεκτα υψηλό ετήσιο ποσό. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τις εκκλήσεις της Κομισιόν για ριζική αναμόρφωση του συστήματος ΦΠΑ της Ε.Ε. προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο και να καταπολεμηθεί η απάτη.

Τα κράτη μέλη καλούνται τώρα να δώσουν συνέχεια στο σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην Ε.Ε., το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο, αποφασίζοντας τα επόμενα βήματα προς ένα οριστικό καθεστώς ΦΠΑ για το διασυνοριακό εμπόριο στην Ένωση. Τα σημερινά όμως στοιχεία δείχνουν ότι απαιτούνται βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τα στελέχη της Επιτροπής.

Το έλλειμμα ΦΠΑ κυμάνθηκε από το υψηλό ποσοστό μη εισπραχθέντος ΦΠΑ (37,9%) στη Ρουμανία στο πολύ χαμηλό ποσοστό (1,2%) στη Σουηδία. Σε απόλυτους όρους, το υψηλότερο έλλειμμα ΦΠΑ σημειώθηκε στην Ιταλία (36,9 δισ. ευρώ), ενώ το Λουξεμβούργο είχε το χαμηλότερο (147 εκατ. ευρώ).

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Τα κράτη μέλη χάνουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από μη εισπραχθέντα έσοδα ΦΠΑ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το ισχύον καθεστώς είναι εξαιρετικά ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απάτης και των λανθασμένων υπολογισμών στον τομέα του ΦΠΑ, και είναι σαφές ότι οι αριθμοί δεν πρόκειται να βελτιωθούν από μόνοι τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν γρήγορα στην καθιέρωση ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ στην Ε.Ε. που θα είναι θωρακισμένο έναντι της απάτης, όπως πρότεινε η Επιτροπή στις αρχές του τρέχοντος έτους. Ως εκ τούτου, καλώ όλα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, τα αποτελέσματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των προτάσεων του επόμενου έτους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα».

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι παρόλο που ορισμένα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει την ικανότητα είσπραξης του ΦΠΑ, ουσιαστική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν τα κράτη μέλη συμφωνήσουν να απλουστεύσουν το ισχύον σύστημα ΦΠΑ, να το θωρακίσουν έναντι της απάτης και να το κάνουν φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις.

* Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2016, η Κομισιόν ενέκρινε το Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ. Το σχέδιο καθορίζει άμεσες και επείγουσες δράσεις για την αντιμετώπιση του ελλείμματος ΦΠΑ, καθώς και μακροπρόθεσμες λύσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ σε όλη την Ε.Ε. Περιγράφει τα αναγκαία βήματα που πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην Ε.Ε., και τον τρόπο προσαρμογής του συστήματος ΦΠΑ στην πραγματικότητα της εσωτερικής αγοράς, στην ψηφιακή οικονομία και στις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Το 2017 η Κομισιόν θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για να αποκατασταθεί η αρχή της επιβολής του ΦΠΑ στο διασυνοριακό εμπόριο εντός της Ε.Ε. Κάθε χρόνο στην Ε.Ε., η διασυνοριακή απάτη αποτελεί την αιτία για 50 δισ. ευρώ έλλειμμα ΦΠΑ. Το νέο σύστημα αναμένεται να μειώσει τη διασυνοριακή απάτη κατά 80% (περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ).

07 September 2016
Banner