Αναθεωρημένος Οδηγός HACCP για σφαγεία οπληφόρων

19 March 2021

Αναθεωρημένος Οδηγός HACCP για σφαγεία οπληφόρων

Νέο αναθεωρημένο Οδηγό για τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP στα Σφαγεία Οπληφόρων δημοσίευσε η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ.

Δείτε τον Οδηγό για τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP στα Σφαγεία Οπληφόρων (Μάρτιος 2021)

Ο οδηγός περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μία σφαγειοτεχνική εγκατάσταση προκειμένου να παρουσιάζει συμμόρφωση με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση ο ΥΕΤ με την ομάδα HACCP της εγκατάστασης θα πρέπει λαμβάνοντας υπόψη τον Οδηγό να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει ένα σύστημα αυτοελέγχου ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης του, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της και τους κινδύνους (βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς) που θα αναγνωρίσει καθώς και όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβει προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθεί την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων

Τη συντακτική ομάδα του Οδηγού αποτελούν οι:

Ασλανίδου Σεβαστή, Κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΔΑΟΚ ΠΕ Καρδίτσας

Θεοχαρίδης Θεοχάρης, Κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΔΑΟΚ ΠΕ Σερρών

Λάγιου Ανθούλα, Κτηνίατρος, Τμήμα Σφαγείων, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ΥπΑΑΤ

Μήλιος Κωνσταντίνος,  Κτηνίατρος, Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Παπαδάκη Παναγιώτα , Κτηνίατρος, Προϊσταμένη Τμήματος Σφαγείων, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ΥπΑΑΤ.

Δείτε εδώ τα Μέτρα πρόληψης COVID-19 στα σφαγεία

19 March 2021
Banner
Banner