Αναγνωρίζονται οι δαπάνες όταν εξοφλούνται με μετρητά

06 July 2015

Αναγνωρίζονται οι δαπάνες όταν εξοφλούνται με μετρητά

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων που εκδόθηκε στις 3/7 γίνεται γνωστό ότι κατά παρέκκλιση "οι δαπάνες που αφορούν σε αγορά ή λήψη  υπηρεσιών και εξοφλούνται κατά το χρονικό διάστημα από 28/6 και έως τη λήξη της τραπεζικής αργίας, χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα". Άρα όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί μετά τις 28/6 μπορούν να εξοφληθούν με μετρητά.

06 July 2015
Banner
Banner