Αναδιανομή υπέρ της ζωικής παραγωγής στις συνδεδεμένες του 2017

02 August 2016

Αναδιανομή υπέρ της ζωικής παραγωγής στις συνδεδεμένες του 2017

Story Highlights

  • Β. Αποστόλου: «Για να πετύχει το μέτρο πρέπει να συνοδευθεί με την εξυγίανση της διακίνησης των προϊόντων που αφορά, που σημαίνει απλά ότι όσοι δεν θα έχουν παραστατικά όχι μόνο δεν θα επωφεληθούν, αλλά και εξαιτίας τους θα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν χρήματα»

Related Articles

Τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι οποίες θα ισχύσουν από το 2017 απέστειλε στην Κομισιόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως δήλωσε σχετικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, «Με την πρότασή μας ορθολογικοποιούμε τις κατανομές των συνδεδεμένων ενισχύσεων, στοχεύοντας στην καλύτερη απορροφητικότητα και παράλληλα, υπηρετώντας τις στρατηγικές μας επιλογές, αυξάνουμε το συνολικό ποσό κατά 40 εκατ. Ευρώ».

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η νέα κατανομή δίνει ιδιαίτερο βάρος στην κτηνοτροφία. «Ενισχύουμε το ζωικό κεφάλαιο, στα μεν αιγοπρόβατα από 5 και 7 ευρώ ανεβαίνουμε στα 11 ευρώ/ζώο, δηλαδή διπλασιάζουμε την ενίσχυση, στα δε βοοειδή ανεβαίνουμε στα 149 ευρώ/ζώο, δηλαδή αυξάνουμε την ενίσχυση κατά 50%. Επιπλέον αυξάνουμε το διαθέσιμο ποσό για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, που είναι ως γνωστόν άμεσα σχετιζόμενες με την κτηνοτροφία, από 7 εκατ. σε 33 εκατ. Ευρώ».

Πάντως, ο υπουργός σημείωσε σε δηλώσεις του ότι «πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους αγρότες που θα επωφεληθούν των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ότι για να πετύχει το μέτρο πρέπει να συνοδευθεί με την εξυγίανση της διακίνησης των προϊόντων που αφορά, που σημαίνει απλά ότι όσοι δεν θα έχουν παραστατικά όχι μόνο δεν θα επωφεληθούν, αλλά και εξαιτίας τους θα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν χρήματα».

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις 2017 έχουν ως εξής:

ΡΥΖΙ   7.811.531
ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 12.000.000
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ   3.000.000
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣ ΧΥΜ.   7.603.500
ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ   4.882.207
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ *   6.835.089
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ   2.929.324
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ     950.000
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ   6.835.089
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ   2.929.324
ΣΤΑΦΙΔΑ   5.000.000
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ   4.000.000
ΜΗΛΑ   4.000.000
ΚΡΟΚΟΣ     500.000
ΜΗΔΙΚΗ+ΤΡΙΦΥΛΛΙ * 25.809.281
ΦΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 95.085.345
   
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 50.978.015
ΒΟΕΙΟ 36.336.635
ΕΙΔΙΚΑ   3.380.000
ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑ      781.153
ΖΩΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 91.475.803
   
ΣΥΝΟΛΟ 186.561.148

 

* Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, η μηδική και το τριφύλλι παρότι εντάσσονται στη φυτική παραγωγή, είναι άμεσα σχετιζόμενα, ως ζωοτροφές, με την κτηνοτροφία. Έτσι στην πραγματικότητα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή φτάνουν συνολικά στα 124.120.173 ευρώ, διαμορφώνοντας τη σχέση ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.

02 August 2016
Banner
Banner