Αλλαγές στο καθεστώς του εργόσημου ζητά ο ΣΕΚ

10 February 2017

Αλλαγές στο καθεστώς του εργόσημου ζητά ο ΣΕΚ

Την κατάργηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν το εργόσημο και οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία, ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας - ΣΕΚ. Τα σημεία τα οποία θέτει στο στόχαστρο της κριτικής του ο ΣΕΚ, είναι η εξαίρεση των απασχολούμενων με αμοιβή ανειδίκευτων εργατών, τα ποσοστά των εισφορών για τον εργαζόμενο εργάτη γης, αλλά και η υποχρεωτική εξάμηνη σύμβαση μεταξύ μετακλητού εργάτη γης και εργοδότη όταν η απασχόληση είναι περιστασιακή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Το εργόσημο ήταν μια από τις βασικές κατακτήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων στις προηγούμενες κινητοποιήσεις,  ήταν  κέρδος του αγώνα μας η δέσμευση για τη δυνατότητα εργόσημου, κύρια στους οικονομικούς μετανάστες που εργάζονται στην αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

- Όταν η Κυβέρνηση αποδέχεται ότι το κόστος παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία  είναι πολύ υψηλό και αυξάνεται συνεχώς,
- Όταν υποσχέθηκε τη  Θέσπιση του εργόσημου, ως βασικού εργαλείου πληρωμής της απασχόλησης στον αγροτικό χώρο, ώστε η δαπάνη αυτή να καταλογίζεται ως έξοδο στην αγροτική επιχείρηση,
- Όταν, σύμφωνα με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή, εξετάζεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και η μείωση των ιδιαίτερα υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων και ιδιαίτερα του ΦΠΑ στα ζώντα ζώα και στις χονδροειδείς ζωοτροφές και οι δεσμεύσεις αυτές παραβιάζονται από τον τρόπο που νομοθετεί το Υπουργείο Εργασίας.

Δεν είναι δυνατόν:
-Να εξαιρούνται από το εργόσημο οι απασχολούμενοι με αμοιβή ανειδίκευτοι εργάτες, όπως εργάτες ζωικής παραγωγής σε βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο κ.α, που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος  των  εργαζομένων στην κτηνοτροφία.
-Τα ποσοστά των εισφορών για τον εργαζόμενο εργάτη γης (σύνολα) να αυξάνονται κλιμακωτά σε 20% το 2020 και να επιβαρύνουν αντί να ελαφρύνουν το κόστος παραγωγής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
-Να επιβάλλεται εξάμηνη σύμβαση μεταξύ μετακλητού εργάτη γης και εργοδότη όταν η απασχόληση στους κλάδους γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι περιστασιακή.

Ζητάμε την κατάργηση των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων και να ακολουθήσει διάλογος με τους φορείς των αγροτών και κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα με το ΣΕΚ για τη θέσπιση και εφαρμογή του εργόσημου, ως βασικού εργαλείου πληρωμής της απασχόλησης στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

10 February 2017
Banner