Ανάγκη αλλαγών στο πλαίσιο για τα τέλη των επίσημων ελέγχων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ

14 November 2019

Ανάγκη αλλαγών στο πλαίσιο για τα τέλη των επίσημων ελέγχων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ

Ανοίγει εκ νέου, ως φαίνεται, η συζήτηση για τα τέλη των επίσημων ελέγχων αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ. Η υπόθεση έχει περάσει από πολλές αμφισβητήσεις και διενέξεις, στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, έχουν κατατεθεί και προτάσεις αναμόρφωσης τέτοιων τελών και εισφορών, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι.

Στο θέμα αυτό, που συζητήθηκε σε συνάντηση της ΠΟΓΕΔΥ με τον υπουργό ΥΠΑΑΤ Μ. Βορίδη (στις 20 Σεπτεμβρίου 2019) επανέρχεται σήμερα με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων του Δημοσίου σημειώνοντας οι αρμόδιες Γεωτεχνικές αρχές εισέπρατταν και απέδιδαν κάθε χρόνο τέλη επισήμων ελέγχων της τάξεως των εκατομμυρίων ευρώ στο Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών (Κ.Τ.Γ.Γ. & ∆.).

«Θα πρέπει να αναφερθεί ότι παρά την προβλεπόμενη νομοθετικά ανταποδοτικότητα των τελών, κυρίως μετά το έτος 2011, δε διατέθηκαν καθόλου χρήματα ή διατέθηκαν ελάχιστα χρήματα για την κάλυψη των αναγκών των επισήμων ελέγχων, με αποτέλεσμα, για το παραπάνω χρονικό διάστημα, να μην έχουν καλυφθεί οι βασικές δαπάνες για τη διεξαγωγή των επισήμων ελέγχων που υλοποιούνται από τις Γεωτεχνικές υπηρεσίες Έτσι οι Υπηρεσίες καλούνται να ανταπεξέλθουν με ελάχιστα μέσα δουλεύοντας στα όρια του επιτρεπτού».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, επικαλούμενες μη ανταποδοτικότητα των υγειονομικών τελών, επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης προσφεύγουν δικαστικά κατά των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Είσπραξης των τελών. «Διεκδικούν έτσι τη μη καταβολή τους, υποστηρίζοντας ότι αφού δεν τεκμηριώνεται ανταποδοτικότητα, θεωρείται επιπλέον φόρος. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω προκύπτει και η συνεχής εμπλοκή των υπηρεσιών σε δικαστικές διενέξεις».

Συνεπώς θα πρέπει αφενός να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία είσπραξης καθώς και απόδοσης των τελών δεδομένης της εφαρμογής του Καν. 2017/625, αλλά και του αναχρονιστικού τρόπου λειτουργίας του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών (Κ.Τ.Γ.Γ. & ∆.) και αφετέρου να αποδίδονται τα ποσά που προβλέπονται για την κάλυψη των αναγκών των επισήμων ελέγχων, σημειώνει η ΠΟΓΕΔΥ, που θεωρεί απαραίτητη τη συγκρότηση επιτροπής που θα έχει ως μέλη Κτηνιάτρους και Γεωπόνους από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του ΥπΑΑΤ και από τις Περιφέρειες, με εμπειρία στο αντίστοιχο πεδίο των επίσημων ελέγχων και την είσπραξη των τελών, καθώς Υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών του ΥπΑΑΤ.

«Η Ομοσπονδία μας θα στηρίξει και θα συνδράμει κάθε προσπάθεια με στόχο την προβλεπόμενη νομοθετικά ανταποδοτικότητα των τελών για την κάλυψη των αναγκών των επισήμων ελέγχων και την εύρυθμη λειτουργία των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΓΕΔΥ.

14 November 2019
Banner