Αυστηρή προειδοποίηση Κομισιόν προς τα κράτη μέλη για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

16 October 2018

Αυστηρή προειδοποίηση Κομισιόν προς τα κράτη μέλη για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

Για την εξέλιξη της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) στην Ευρώπη ενημερώθηκαν χθες Δευτέρα 15/10 οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. στη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Οι υπουργοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ταχεία εξάπλωση της νόσου και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν με συνέπεια τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία καθώς και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη στρατηγική της Ε.Ε. για την ΑΠΧ, εστιάζοντας αφενός στη συνεργασία για τη διαχείριση των πληθυσμών αγριόχοιρων και αφετέρου στην άμεση ετοιμότητα των κρατών μελών.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι εκτός από την ανησυχία για την πιθανή εξάπλωση της ασθένειας που θα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες, υπάρχει κάτι ακόμη, το οποίο φαίνεται εμμέσως. Πρόκειται για την ανησυχία των ενωσιακών επιτελείων για το αν θα καταφέρουν τα κράτη μέλη να κρατήσουν ενιαία στάση σε εμπορικό επίπεδο (στο ενδοκοινοτικό εμπόριο δηλαδή). Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που η Κομισιόν αναφέρεται στο θέμα, ενημερώνοντας τους υπουργούς των κρατών μελών: «Η Κομισιόν επιθυμεί να υπενθυμίσει στους υπουργούς ότι οποιοδήποτε μονομερές μέτρο σχετικά με τα εναρμονισμένα κτηνιατρικά θέματα της Ε.Ε., π.χ. η υποχρέωση επιβολής πρόσθετων τεστ ΑΠΧ στις επιχειρήσεις κρατών μελών της Ε.Ε. ή οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περιττές διαταραχές στο ενδοκοινοτικό εμπόριο (καθώς και πρόσθετο βάρος και κόστος) αντίκεινται στην Κοινοτική νομοθεσία στον τομέα αυτό».

Τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συμφωνηθεί συλλογικά ως τα πλέον ενδεδειγμένα με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, επομένως τα μονομερή μέτρα δεν δικαιολογούνται, ξεκαθαρίζει αυστηρά η Κομισιόν προς τους υπουργούς. Οι μονομερείς ενέργειες «επιπλέον υπονομεύουν την εσωτερική αγορά και δημιουργούν τον κίνδυνο να τεθεί υπό αμφισβήτηση το σύστημα περιφερειοποίησης σε σχέση με τις Τρίτες Χώρες».

Κατά τα λοιπά, η ενημέρωση των υπουργών για την κατάσταση με την ΑΠΧ κινήθηκε στα ήδη γνωστά (δημιουργώντας έτσι περισσότερο την αίσθηση ότι το βασικό μενού ήταν ακριβώς ο φόβος να μην υιοθετηθούν μονομερή εμπορικού χαρακτήρα μέτρα μεταξύ των κρατών μελών). Κατέληξε δε στην ανάγκη επαγρύπνησης και συνεργειών: «Απαιτείται μακροπρόθεσμη διαχείριση του πληθυσμού αγριόχοιρων και αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των αγροτών, των φορέων διαχείρισης δασών, και των κυνηγών. Ως εκ τούτου, η εμπλοκή και των υπουργών Γεωργίας και των υπουργών Περιβάλλοντος είναι ουσιαστικής σημασίας από την άποψη αυτή».

Συνοπτικά, η ενημέρωση περιέγραφε την τρέχουσα κατάσταση και ένα μικρό χρονικό:

- Η ΑΠΧ είναι μέχρι τώρα παρούσα σε 10 κράτη μέλη: Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βέλγιο και Ιταλία (όπου η ασθένεια είναι παρούσα στη Σαρδηνία από το 1978). Είναι επίσης διαρκώς παρούσα σε πληθυσμούς αγριόχοιρων στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε., με περιστασιακή εμφάνιση σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις.

- Από τον Ιούνιο 2018, έχουν σημειωθεί περισσότερα από 950 κρούσματα σε οικόσιτους χοίρους στη Ρουμανία – αυτό δεν έχει προηγούμενο. Στις 31 Αυγούστου επιβεβαιώθηκε κρούσμα της ασθένειας σε οικιακή εκμετάλλευση 7 χοίρων στην περιοχή της Βάρνας, λιγότερο από 100 χλμ. απόσταση από τα σύνορα με τη Ρουμανία. Στις 13 Σεπτεμβρίου, οι βελγικές Αρχές ενημέρωσαν την Κομισιόν ότι η ΑΠΧ είχε επιβεβαιωθεί σε αγριόχοιρο που βρέθηκε νεκρός στην τοποθεσία Etalle (επαρχία Λουξεμβούργου). Οι βελγικές Αρχές έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Ελήφθησαν μέτρα για τον καθορισμό της μολυσμένης περιοχής, όπου ισχύουν κτηνιατρικοί περιορισμοί. Εμπειρογνώμονες από την Κτηνιατρική Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης της Ε.Ε. απεστάλησαν αμέσως στο Βέλγιο (14-17 Σεπτεμβρίου) για να παράσχουν επιτόπια υποστήριξη και να αξιολογήσουν την κατάσταση.

16 October 2018
Banner
Banner