840 εκατ. ευρώ δόθηκαν στην κτηνοτροφία σε ένα χρόνο

06 September 2013

Κανονική ήταν η ροή των πληρωμών στην κτηνοτροφία στο προηγούμενο δωδεκάμηνο, φθάνοντας τα 840 εκατ. ευρώ. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθ. Τσαυτάρης, έδωσε αναλυτικά στοιχεία υποστηρίζοντας ότι οι πληρωμές εξελίχθηκαν απρόσκοπτα σε όλη τη χρονική διάρκεια εξασφαλίζοντας κατά το δυνατόν την ταμειακή ρευστότητα.
Ο υπουργός επίσης είπε ότι οι πληρωμές του υπολοίπου της εξισωτικής αποζημίωσης θα γίνουν τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.
Αναλυτικά οι πληρωμές:

Πληρωμές Κτηνοτροφίας 2012-2013

Περίοδος πληρωμής

Ποσά σε εκ. €

1

Εξισωτική αποζημίωση (2011)

Αύγουστος 2012

125

2

Εξισωτική αποζημίωση (2011)

Σεπτέμβριος 2012

25

3

Επιστροφή ΕΦΚ Πετρελαίου (2011)

Σεπτέμβριος 2012

25

4

Ενιαία Ενίσχυση Προκαταβολή (2012)

Οκτώβριος 2012

245

5

Ενιαία Ενίσχυση Εξόφληση  (2012)

Δεκέμβριος 2012

225

6

Αγροπεριβαλλοντικά

Ιούλιος 2012-Αύγουστος 2013

13

7

de minimis Ιανουάριος 2013- Απρίλιος 2013

25

8

Επιστροφή ΕΦΚ Πετρελαίου (2012) Α Δόση

Μάρτιος 2013

15

9

Άρθρο 68

Μάρτιος 203- Ιούνιος 2013

45

10

Επιστροφή ΦΠΑ 2012

Μάιος 2013- Αύγουστος 2013

15

11

Εξισωτική αποζημίωση (2012)

Ιούλιος 2013

82

 Σύνολο

840

06 September 2013
Banner