7,1 εκατ. σε κτηνοτρόφους για αγορά ζωοτροφών στο πλαίσιο του Μέτρου 22

10 March 2023

7,1 εκατ. σε κτηνοτρόφους για αγορά ζωοτροφών στο πλαίσιο του Μέτρου 22

Related Articles

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε πως την Πέμπτη, 9/3/2023 πραγματοποιήθηκε  η πληρωμή συνολικού ποσού 7.125.334,50€ που αφορά 3.750 δικαιούχους του Μέτρου 22 με την επωνυμία «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία». Αφού έχει ήδη εξεταστεί το σύνολο των ενστάσων έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης 2ης Πρόσκλησης για την περίπτωση των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων στην ΕΑΕ 2021.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά το Μέτρο 22 ενισχύθηκαν 69.136 κτηνοτρόφοι με συνολικό ποσό στήριξης 94.185.899,00 € για τους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, της βοοτροφίας, της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας.

Τα ποσά ανέρχονται ως εξής: 1η πληρωμή 85.836.999,00 €, 2η πληρωμή 1.223.565,50€, 3η πληρωμή 7.125.334,50€. Το συνολικό ποσόν που θα διανεμηθεί είναι συνολικά: 94.185.899,00€.

10 March 2023
Banner
Banner