67.800 ευρώ για τον μειοδότη προμηθευτή εμβολίων κατά της οζώδους

08 July 2016

67.800 ευρώ για τον μειοδότη προμηθευτή εμβολίων κατά της οζώδους

Story Highlights

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες σφραγισμένες προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 12-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ.

Related Articles

Σε μια στιγμή που, σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ έχουν λάβει την απόφαση να προχωρήσουν σε υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των βοοειδών, έρχεται η προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας εμβολίων για την οζώδη δερματίτιδα.

Μέχρι την Τρίτη 12 Ιουλίου έχουν λοιπόν στη διάθεσή τους όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό για την προμήθεια εμβολίων κατά της οζώδους δερματίτιδας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε στον διαγωνισμό μετά την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Βόρεια Ελλάδα με τα κρούσματα της νόσου.

Έτσι λοιπόν, δημοσιεύτηκε η Απόφαση με θέμα «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εμβολίων κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων».

Στην Απόφαση προβλέπεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά εμβόλιο. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 67.800,00 ευρώ, με τον ΦΠΑ.

Στο υπουργείο συγκροτείται επιτροπή κρίσεως των προσφορών και των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό και προτάσεως στο αποτέλεσμα αυτού. Η επιτροπή θα αποτελείται, κατόπιν ήδη διενεργηθείσας κληρώσεως, από τους υπαλλήλους: Τακτικά μέλη α. Βουρβίδης Δημήτριος, πρόεδρος (Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών), β. Παπανικολάου Δέσποινα, μέλος (Δ/νση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης), γ. Κακαβάς Κωνσταντίνος, μέλος (Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών). Αναπληρωματικά μέλη α. Παπαθανασοπούλου Αντωνία, αναπληρωματική πρόεδρος (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών), β. Δαμιανάκη Γεωργία, μέλος (Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών), γ. Ασημάκης Ευστράτιος, μέλος (Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών).

Συγκροτείται επίσης επιτροπή παραλαβής, η οποία αποτελείται, μετά την διενεργηθείσα κλήρωση, από τους υπαλλήλους: Τακτικά μέλη α. Γιαννιού Μαρία, πρόεδρος (Δ/νση Υγείας των Ζώων), β. Αυγερινίδου Λιθαρή, μέλος (Δ/νση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης), γ. Κωσταρέλλου Ελένη, μέλος (Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών). Αναπληρωματικά μέλη α. Ντουντουνάκης Σπυρίδων, αναπληρωματικός πρόεδρος (Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών), β. Μικέλη Αφροδίτη, μέλος (Δ/νση Υγείας των Ζώων), γ. Σκανδαλάκης Ιωάννης, μέλος (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων).

Την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, ύστερα από κλήρωση που έγινε, θα αποτελούν οι υπάλληλοι: Τακτικά μέλη α. Παλάσκα Βάια, πρόεδρος (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας), β. Παντελιά Μαρουδιά, μέλος (Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών), γ. Καραχρήστου Δήμητρα, μέλος (Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών). Αναπληρωματικά μέλη α. Τζανίδου Ζαμίρα, αναπληρωματική πρόεδρος (Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης), β. Ανθοπούλου Ευαγγελία, μέλος (Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης), γ. Χορταριάς Αθανάσιος, μέλος (Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες σφραγισμένες προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 12-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών (Μενάνδρου 22, 105 52 Αθήνα, 7ος όροφος, αίθουσα: 701).

Η προκήρυξη του διαγωνισμού συνοδεύεται από Παράρτημα με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» και λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ.

08 July 2016
Banner
Banner