5,5 εκατ. ευρώ σε 16 φορείς για τη Δράση «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

21 November 2017

5,5 εκατ. ευρώ σε 16 φορείς για τη Δράση «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

Με απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκος Αντώνογλου, εγκρίνεται η ένταξη συνολικά δεκαέξι (16) δικαιούχων στη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 5.427.531,10€ και επιμερίζεται σε 16 δικαιούχους φορείς.

Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις αφορούν στην υλοποίηση ενεργειών όπως:

  1. Συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων (ενίσχυση 100%)
  2. Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων (ενίσχυση 70%)
  3. Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού (ενίσχυση 100%)
  4. Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων (ενίσχυση 100%)

Δείτε εδώ την Απόφαση, καθώς και την κατανομή των ενισχύσεων ανά φορέα.

21 November 2017
Banner
Banner