Πέντε δράσεις για την ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης στην ελληνική περιφέρεια

12 February 2020

Πέντε δράσεις για την ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης στην ελληνική περιφέρεια

Εκπροσωπώντας κατ’ εξοχήν τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) επιδιώκει την υλοποίηση πέντε δράσεων – προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις απευθύνονται στην Πολιτεία και έχουν προκύψει από επανειλημμένες έρευνες του ΣΒΕ μεταξύ των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιφέρειας την τελευταία τριετία.

Οι πέντε δράσεις, για τις οποίες η Διοίκηση του ΣΒΕ υποστηρίζει ότι «η υλοποίησή τους θα έχει άμεση, έμπρακτη και μετρήσιμη θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής βιομηχανίας», είναι:

Η μείωση του λειτουργικού κόστους της βιομηχανίας, με κυριότερους τομείς παρέμβασης:

 • Τη «Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας»
  • Την «Εφαρμογή αισθητήρων για μείωση του κόστους παραγωγής»
  • Τη «Ορθολογικότερη διαχείριση ανθρώπινων πόρων & διοικητικών διαδικασιών»
  • Την «Ανάπτυξη διαδικασιών marketing προϊόντων και υπηρεσιών με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης»
  • Τη «Μετεξέλιξη των παραγωγικών εγκαταστάσεων και των κτιρίων διοίκησης σε «πράσινα», και,
  • Την «Εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, με βασικούς άξονες:

 • την εκπόνηση προϊοντικών ερευνών αγοράς,
 • την προβολή διεθνώς εμπορεύσιμων μεταποιημένων ελληνικών προϊόντων σε συγκεκριμένες αγορές στόχους του εξωτερικού, και,
 • την ανάπτυξη ή/και ένταξη Ελληνικών μεταποιημένων προϊόντων σε διεθνή δίκτυα διανομής.

Η ενίσχυση της καινοτομικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, με κυρίαρχους στόχους: αρχικά την σωστή οργάνωση «Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης», και, ακολούθως, την επαρκή δικτύωση και συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα και εργαστήρια, των Ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Η προσαρμογή των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», με την υλοποίηση δράσεων μέτρησης και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και, εξοικονόμησης ενέργειας, και,

Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού όλων των επιπέδων οργάνωσης των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία απαραίτητα θα οδηγούν στην πιστοποίηση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σ΄ αυτά, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά οι προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

12 February 2020
Banner