Στις 36 οι Π.Ε. με περιορισμούς για την οζώδη

05 September 2016

Στις 36 οι Π.Ε. με περιορισμούς για την οζώδη

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας είναι η τελευταία μέχρι σήμερα στην οποία έχουν ληφθεί μέτρα εξαιτίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών. Συγκεκριμένα, στις 30 Αυγούστου η ΔΑΟΚ Φωκίδας χαρακτήρισε την περιοχή Ζώνη Επιβολής Περιορισμών λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού για την ΟΔΒ. Η απόφαση της ΔΑΟΚ ήρθε να συμπληρώσει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της διάδοσης της ασθένειας, εξαιτίας της οποίας έχουν ληφθεί μέτρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2015, η κατάσταση μοιάζει να μην μπορεί να ανασχεθεί, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην κτηνοτροφία και στη διακίνηση κρέατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε καθεμία από τις περιπτώσεις που λαμβάνονται περιορισμοί, απαγορεύεται η µετακίνηση βοοειδών και αιχµάλωτων άγριων µηρυκαστικών εκτός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας για οποιονδήποτε σκοπό πλην της µετακίνησης για άµεση σφαγή στα εγκεκριµένα σφαγεία και µόνο υπό όρους και κατόπιν συνεννοήσεως µε την Τοπική Κτηνιατρική Αρχή του σφαγείου προορισµού. Περιορισμοί εφαρμόζονται, σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία, και για το νωπό κρέας και τα προϊόντα κρέατος, ενώ και για τα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ο οδηγός του οχήµατος έχει την υποχρέωση να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τον καθαρισµό, την απολύµανση και την απεντόµωση του οχήµατος πριν την φόρτωση και µετά την εκφόρτωση των ζώων.

Αναλυτική περιγραφή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, δείτε στον παρακάτω πίνακα.

Περιοχές λήψης και Άρσης μέτρων για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών
ODB

05 September 2016
Banner
Banner