33ο Συνέδριο Ανάπτυξης Ορεινών Όγκων και Μειονεκτικών περιοχών μέσω του προγράμματος Leader

04 March 2024

33ο Συνέδριο Ανάπτυξης Ορεινών Όγκων και Μειονεκτικών περιοχών μέσω του προγράμματος Leader

Στο 33ο Συνέδριο Ανάπτυξης Ορεινών Όγκων και Μειονεκτικών περιοχών του ΥΠΑΑΤ μέσω του προγράμματος Leader που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου στο Λουτράκι Αλμωπίας στην Πέλλα παρευρέθηκ ο φυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ. Σταμενίτης κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Ο υφυπουργός τόνισε πως το πρόγραμμα Leader αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον αγροτικό κόσμο και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω. Επεσήμανε ότι μέσω της υλοποίηση τοπικών, ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών θα καταστεί εφικτό να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις, με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) το πρόγραμμα Leader ως ξεχωριστή παρέμβαση θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό εργαλείο στήριξης των αγροτικών περιοχών και αφορά τουλάχιστον στο 5% των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Xαιρετισμό απέστειλε και ο ΥΠΑΑΤ, Λ. Αυγενάκης, σχετικά με το πρόγραμμα αναφέροντας πως «αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας και για το λόγο αυτό κύριο μέλημά μας αποτελεί η ταχεία απορρόφηση και αξιοποίηση όλων των σχετικών διαθέσιμων κονδυλίων για τη στήριξή των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας».

Στο συνέδριο παραβρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής ο οποίος αναφέρθηκε στη συμπλήρωση των 33 ετών από την έναρξη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Σημείωσε ότι το Leader όλα αυτά τα χρόνια συνεχώς και αδιαλείπτως παρεμβαίνει συγκροτημένα στην ανάπτυξη των αγροτικών, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, βελτιώνοντας την τοπική οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.  Επισήμανε ότι, οι δράσεις και τα τοπικά προγράμματα μπορούν να ανοίξουν σημαντικές προοπτικές στη βιωσιμότητα και συνοχή της τοπικής αγροτικής κοινωνίας, την ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος,  την ενίσχυση και διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής,  τη διάχυση της πληροφόρησης και της γνώσης, την  προστασία και  διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  Τέλος, ανέφερε ότι στην Πέλλα έχουν γίνει πολλά και σημαντικά έργα, στις παρελθούσες περιόδους εφαρμογής του προγράμματος, και ότι είναι μία περιοχή με δυνατότητες και καταγεγραμμένες ανάγκες απαιτείται η περαιτέρω στήριξή της μέσω αυτού του προγράμματος.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε εισήγηση για το ρόλο και την προστιθέμενη αξία του προγράμματος Leader στην Πέλλα και τονίστηκε η σημασία του προγράμματος ως προς τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο καθώς και στην ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε αναλυτικά η πορεία υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος Leader, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για θέματα κρατικών ενισχύσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών για τα Έξυπνα Χωριά μέσω των τοπικών προγραμμάτων, την προστιθέμενη αξία του Leader αλλά και τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΥΠΑΑΤ για την ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της  χώρας μας σε συνδυασμό με την πορεία υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων Leader, ενώ πραγματοποιήθηκε και  εκπαίδευση των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) σε διαχειριστικά θέματα. Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τους εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ αλλά και τους άλλους εισηγητές σχετικά με τη θεματολογία του συνεδρίου.

04 March 2024
Banner