32 ερωτήσεις και απαντήσεις για την πρόσκληση του Μέτρου 11 για τα βιολογικά

11 February 2022

32 ερωτήσεις και απαντήσεις για την πρόσκληση του Μέτρου 11 για τα βιολογικά

Όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν από την πρόσκληση για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020, απαντά το ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο εξέδωσε έναν χρήσιμο οδηγό με 32 ερωτήσεις και απαντήσεις κατατοπίζοντας τους ενδιαφερόμενους.

Ερωτήσεις όπως:

- Όσοι είχαν ενταχθεί στο Μέτρο 11 το 2018 και το 2019 και δεν έχουν λήξει οι δεσμεύσεις τους μπορούν να κάνουν αίτηση;

- Όσον αφορά στην βαθμολογία της Δράσης 11.1.2, ως έκταση που καλλιεργείται με ζωοτροφές νοείται και ο βοσκότοπος;

- Υπάρχει κάποια λίστα με ποιες καλλιέργειες θεωρούνται ζωοτροφές σύμφωνα με την ΕΑΕ 2021; Πχ αυτές που ανήκουν στην κατηγορία 8 "Κτηνοτροφικά φυτά Ζωοτροφές";

και πολλές ακόμη, βρίσκουν την απάντησή τους εδώ.

Δείτε την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.

11 February 2022
Banner
Banner