Έως 31 Μαρτίου η πρώτη δόση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 – τροπολογία στη Βουλή

25 November 2020

Έως 31 Μαρτίου η πρώτη δόση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 – τροπολογία στη Βουλή

Σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», προβλέπεται ότι:

1. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η.3.2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων.

3. Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται μέσω της δυνατότητας καταβολής σε δόσεις του χρεωστικού υπολοίπου των ασφαλισμένων και αναστολής αυτών, η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, η οποία έχει οδηγήσει τους ασφαλισμένους σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

25 November 2020
Banner