Απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

21 October 2022

Απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

Υπενθυμίζεται η ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου. Η καταμέτρηση των αιγοπροβάτων  θα διενεργηθεί από την 1η Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022, ενώ των χοίρων  από την 1η Δεκεμβρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Τα αποτελέσματα της απογραφής θα πρέπει να τα καταχωρίσουν στο Μητρώο της Εκμετάλλευσής τους και να το προσκομίσουν μαζί με το Φαρμακευτικό Μητρώο τους στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να γίνει θεώρηση και καταχώριση στην ηλεκτρονική βάση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διαδικασία κοινοποίησης της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά - και μάλιστα συνιστάται λόγω Covid-19 - κάνοντας χρήση της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.minagric.gr, επιλέγοντας «Ψηφιακές Υπηρεσίες».

Η μη γνωστοποίηση ή η εκπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας απογραφής αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο 4235/2014, μη συμμόρφωση και συνεπάγεται την λήψη διοικητικών μέτρων σε βάρος του κτηνοτρόφου (αποκλεισμό εκτροφής, περικοπή οικονομικών ενισχύσεων, επιβολή προστίμου κ.λ.π.)

Για την ορθή συμπλήρωση του Μητρώου υπενθυμίζονται τα εξής:

«Στο μέρος Β (απογραφές) καταχωρούνται στα αντίστοιχα πεδία, η ημερομηνία της απογραφής, το είδος και ο αριθμός των ζώων καθώς και ο συνολικός αριθμός ζώων που υπάρχουν στην εκτροφή την ημέρα της απογραφής.

Στο μέρος Γ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης) καταχωρούνται οι μεταβολές που αφορούν τα αμνοερίφια της εκτροφής (γεννήσεις, θάνατοι, σφαγές κ.λπ.)

Στο μέρος Ε (καταγραφή - μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό αριθμό σήμανσης) είναι αναλυτικά καταγεγραμμένα όλα τα ενήλικα-σημασμένα αιγοπρόβατα (αριθμός σήμανσης, είδος ζώου, ημερομηνία γέννησης, σήμανσης, τυχόν μεταβολές αυτών (θάνατος, σφαγή κ.λπ.), και κάθε χρόνο προστίθενται τα νεοσημανθέντα ή αγορασθέντα αιγοπρόβατα.

Τέλος στο Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής καταχωρούνται όλα τα φαρμακευτικά, βιολογικά και απολυμαντικά προϊόντα (αντιβιοτικά, αντιπαρασιτικά εμβόλια, οροί κ.λ.π.) που χρησιμοποιήθηκαν στην εκτροφή, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία του Μητρώου.

Σε ό,τι αφορά την απογραφή των χοίρων, η διενέργεια και η καταχώριση της ετήσιας απογραφής, πέραν της υποχρέωσης, κρίνεται απαραίτητη για τον έλεγχο των επιζωωτιών που απειλούν το ζωικό κεφάλαιο των εκτροφών μας (Καταρροϊκός Πυρετός Προβάτων, Αφρικανική Πανώλης των Χοίρων κ.ά.)».

Πηγή: etheas.gr

21 October 2022
Banner