ΥπΑΑΤ: Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

30 May 2022

ΥπΑΑΤ: Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Related Articles

Μετατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης στα υποέργα:

1. «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα»" για την 21η Ιουνίου 2022,

2. «Πράσινος Αγροτουρισμός» για την 5η Ιουλίου 2022.

Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως φορέα υλοποίησης της δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα, που υλοποιείται από το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να δοθεί στους δυνητικούς δικαιούχους μεγαλύτερος χρόνος για το σχεδιασμό της επενδυτικής τους πρότασης και την κατάθεση άρτιου φακέλου υποψηφιότητας.

Πράσινος αγροτουρισμός

Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας, η αύξηση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών τομέων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων στις αγορές καθώς και η ανάπτυξη δράσεων βιωματικού τουρισμού αλλά και ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας είναι οι στόχοι του υποέργου «Πράσινος Αγροτουρισμός». Να προσθέσουμε, επίσης, τη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και των διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

Με το ποσό των 98.111.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 το υποέργο «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα», σύμφωνα με το οποίο τα ποσά κατανέμονται:

α) 58.866.600 ευρώ (ποσοστό 60%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Συλλογικούς Φορείς.

β) 39,244,400 ευρώ (ποσοστό 40%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικές οντότητες.

30 May 2022
Banner