186 εκατ. ευρώ για την προώθηση γεωργικών προϊόντων το 2024 από την Ε.Ε. – Στήριξη βιώσιμων και ΠΟΠ

28 November 2023

186 εκατ. ευρώ για την προώθηση γεωργικών προϊόντων το 2024 από την Ε.Ε. – Στήριξη βιώσιμων και ΠΟΠ

Related Articles

185.9 εκατ. ευρώ για το 2024 θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες που προωθούν βιώσιμα και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων διατροφής της Ε.Ε., τόσο στην Ε.Ε. αλλά και σε τρίτες χώρες. Σκοπός της χρηματοδότησης είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά για τους γεωργούς της Ε.Ε. και, γενικότερα, για τη βιομηχανία τροφίμων της Ε.Ε. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται η βιώσιμη ανάκαμψη του αγροδιατροφικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα διαθέσιμα ποσά για τις εκστρατείες που έχουν επιλεγεί για το 2024 κατανέμονται ανάμεσα στην προώθηση στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες, με 81,3 εκατ. ευρώ και 85,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Εκτός της ΕΕ, οι χώρες και οι περιφέρειες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης προσδιορίζονται ως κύριοι στόχοι προώθησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σινγκαπούρη και η Βόρεια Αμερική. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μία από τις κύριες εξαγωγικές αγορές για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ, καθώς απορροφά περισσότερο από το 20 % των εξαγωγών της ΕΕ-27.

Οι εκστρατείες προώθησης που επιλέχθηκαν το 2024 πρόκειται να περιλαμβάνουν προϊόντα που προέρχονται από βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και τα αντιμικροβιακά, στην ελαχιστοποίηση της λίπανσης και της ρύπανσης των υδάτων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και στη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων. 62 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ειδικά για τα εν λόγω γεωργικά προϊόντα διατροφής που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, εκ των οποίων, 42 εκατ. ευρώ για βιολογικά προϊόντα. Ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η περαιτέρω αύξηση της αναγνώρισης του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε. από τους Ευρωπαίους καταναλωτές και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή.

Επίσης, με τη χρηματοδότηση μπαίνει ένας ακόμα στόχος που είναι η καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ε.Ε. και τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ). Πάνω από 3.500 ονομασίες γεωργικών προϊόντων διατροφής και ποτών προστατεύονται επί του παρόντος και με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η παροχή γνήσιων προϊόντων στους καταναλωτές, καθώς και η διατήρηση της πολιτιστικής και γαστρονομικής κληρονομιάς της ΕΕ.

Προθεσμίες υποβολής προτάσεων

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατείες του 2024 θα ανοίξουν από τις 18 Ιανουαρίου 2024 έως τις 14 Μαΐου.

Πηγή: agro24.gr

28 November 2023
Banner