18,30 εκατ. τόνους χοιρινό κρέας παρήγαγε η Ε.Ε. το 2022

03 February 2023

18,30 εκατ. τόνους χοιρινό κρέας παρήγαγε η Ε.Ε. το 2022

Τα επίσημα στοιχεία της AHDB που αναφέρονται στην παραγωγή χοιρινού κρέατος στην Ε.Ε. δείχνουν ότι κάθε χρόνο η παραγωγή χοιρινού κρέατος μειώνεται, σε σύγκριση με πέρυσι. Η συνολική παραγωγή χοιρινού κρέατος αρτον Οκτώβριο ήταν 1,79 εκατομμύρια τόνοι, μειωμένη κατά 6,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021.

Η ΕΕ παρήγαγε 18,30 εκατομμύρια τόνους χοιρινού κρέατος το 2022 (Ιανουάριος-Οκτώβριος)

Αυτό ανεβάζει τον συνολικό όγκο χοιρινού κρέατος που παράγεται στην ΕΕ για το έτος μέχρι σήμερα (Ιανουάριος-Οκτώβριος) σε 18,30 εκατομμύρια τόνους, μείωση 5,2% σε ετήσια βάση και ευθυγραμμισμένη με τις  προβλέψεις της Ε.Ε.

Οι σφαγές έχουν επίσης πτώση από έτος σε έτος. Τον Οκτώβριο αναφέρεται ότι 19,29 εκατομμύρια κεφάλια χοίρων σφαγιάστηκαν (και πάλι μείωση 6,1% σε σύγκριση με τον περασμένο Οκτώβριο). Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των χοίρων που σφάζονται στο σφαγείο για το έτος μέχρι σήμερα (Ιανουάριος-Οκτώβριος) σε 196,20 εκατομμύρια κεφάλια, μειωμένος κατά 4,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021.  

Η Ισπανία και η Γερμανία παραμένουν οι κορυφαίοι παραγωγοί χοιρινού κρέατος (συνολικά 4,17 εκατομμύρια τόνους και 3,72 εκατομμύρια τόνους αντίστοιχα, μέχρι στιγμής. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα κρ΄ατη-μέλη της Ε.Ε. βρίσκονται σε πτώση με τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Δανία να έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση όγκου, χάνοντας 407.000 τόνους, 141.000 τόνους και 107.000 τόνους αντίστοιχα μέχρι στιγμής το 2022. Οι παραγωγοί στην Ε.Ε. αντιμετωπίζουν παρόμοια πίεση με αυτούς στο Ηνωμένο Βασίλειο με το κόστος των εισροών να περιορίζει τα περιθώρια κέρδους των εκμεταλλεύσεων και τη μείωση της ζήτησης των καταναλωτών λόγω της κρίσης του κόστους ζωής, καθώς και την αντιμετώπιση  εστιών ασθενειών .

Ενόψει του 2023 προβλέπεται περαιτέρω μείωση της παραγωγής κατά 1% με την εγχώρια κατανάλωση να αναμένεται να μειωθεί κατά 2%. Μακροπρόθεσμα αναμένεται ότι η παραγωγή θα συνεχίσει να μειώνεται κατά 1% ετησίως τα επόμενα 10 χρόνια με τη ζήτηση να μειώνεται κατά 4% την ίδια περίοδο.

Πηγή: euromeatnews.com

03 February 2023
Banner