1,68 + 1,68 εκατ. η έκτακτη ενίσχυση για γάλα και κρέας

12 September 2016

1,68 + 1,68 εκατ. η έκτακτη ενίσχυση για γάλα και κρέας

Το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα πρέπει η Ελλάδα να έχει καταβάλει στους κτηνοτρόφους την έκτακτη ενίσχυση που αποφάσισε τον Ιούλιο η Κομισιόν για να στηρίξει παραγωγούς γάλακτος και κρέατος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν η αγορά γάλακτος και οι τομείς του βόειου κρέατος, του χοίρειου κρέατος και του αιγοπρόβειου κρέατος. Για την Ελλάδα προβλέπεται να λάβει 1,68 εκατ. εκ των συνολικά 350 εκατ. που θα διατεθούν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. [δες και εδώ]

Από τη δημοσιοποίηση του σχετικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1613 προκύπτει επίσης ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016 θα πρέπει η χώρα μας να έχει κοινοποιήσει στην Κομισιόν τα μέτρα ενίσχυσης 1,68 εκατ. ευρώ, τα αντικειμενικά κριτήρια για τις μεθόδους χορήγησης της ενίσχυσης, αλλά και το ύψος της επιπλέον στήριξης.

Μιλώντας γι’ αυτήν την επιπλέον στήριξη, πρέπει να σημειωθεί ότι αφορά την πρόβλεψη του εν λόγω Κανονισμού ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν πρόσθετη στήριξη, με ανώτατο όριο το 100% του ποσού που καθορίζεται για κάθε κράτος μέλος. Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει ότι στους κτηνοτρόφους που θα πάρουν την ενίσχυση, θα μοιραστούν περί τα 3,4 εκατ. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό:

«Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη στηρίζουν τους παραγωγούς γάλακτος και/ή γεωργούς σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσής τους και συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της αγοράς:
-μείωση παραγωγής πέραν αυτής που προβλέπεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1612 ή μη αύξηση της παραγωγής
-γεωργία μικρής κλίμακας
- εφαρμογή μεθόδων εκτατικής παραγωγής
- εφαρμογή μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον και το κλίμα
- υλοποίηση έργων συνεργασίας
- εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ή έργων με στόχο την προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας
- κατάρτιση σε χρηματοπιστωτικά μέσα και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων»

Επιπλέον, «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι παραγωγοί γάλακτος και οι κτηνοτρόφοι σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας δεν είναι οι άμεσοι δικαιούχοι των πληρωμών, το οικονομικό όφελος της στήριξης μετακυλίεται σε αυτούς εξ ολοκλήρου».

12 September 2016
Banner