15,77 εκατ. ευρώ έκτακτη ενίσχυση για τους Έλληνες παραγωγούς από την Ε.Ε. – Στήριξη σε πληγέντες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων

27 June 2023

15,77 εκατ. ευρώ έκτακτη ενίσχυση για τους Έλληνες παραγωγούς από την Ε.Ε. – Στήριξη σε πληγέντες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων

Related Articles

Έκτακτη στήριξη της Ε.Ε. για τους αγρότες οι οποίοι επηρεάζονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την αγορά και το εμπόριο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το νέο πακέτο στήριξης θα αποτελείται από 330 εκατ. ευρώ για 22 κράτη-μέλη. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη ενέκριναν σήμερα το πακέτο στήριξης 100 εκατομμυρίων ευρώ για τους αγρότες στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία που παρουσιάστηκε στις 3 Μαΐου.

Διάφορα άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υψηλότερων προκαταβολών, θα πρέπει να στηρίξουν τους γεωργούς που πλήττονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα. Οι γεωργοί της Ε.Ε. από Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία θα επωφεληθούν από αυτή την έκτακτη στήριξη των 330 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ.

Οι χώρες μπορούν να συμπληρώσουν αυτή τη στήριξη της Ε.Ε. έως και 200% με εθνικούς πόρους. Τα κράτη-μέλη είχαν μοιραστεί με την Επιτροπή εκτιμήσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αντίστοιχοι γεωργικοί τομείς τους. Το μέτρο θα ψηφιστεί από τα κράτη-μέλη σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Οι εθνικές αρχές θα διανείμουν την ενίσχυση απευθείας στους γεωργούς για να τους αποζημιώσουν για τις οικονομικές απώλειες λόγω των διαταραχών της αγοράς, των συνεπειών των υψηλών τιμών των εισροών και της ραγδαίας πτώσης των τιμών των γεωργικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα κλιματικά φαινόμενα, τα οποία και είναι ιδιαίτερα έντονα στην Ιβηρική χερσόνησο και στην Ιταλία. Η ενίσχυση μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει την απόσταξη οίνου για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς στον τομέα.

Το πακέτο στήριξης 100 εκατ. ευρώ για τους αγρότες στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία που εγκρίθηκε σήμερα από τα κράτη-μέλη θα διαθέσει 9,77 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία, 15,93 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία, 39,33 εκατ. ευρώ στην Πολωνία, 29,73 ευρώ στη Ρουμανία και 5,24 ευρώ σε Σλοβακία. Οι αγρότες από αυτά τα πέντε κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης μετά από μεγάλες εισαγωγές ορισμένων αγροδιατροφικών προϊόντων από την Ουκρανία. Έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα για τις εισαγωγές περιορισμένου αριθμού προϊόντων από την Ουκρανία τέθηκαν σε ισχύ στις 2 Μαΐου και θα καταργηθούν σταδιακά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Μια κοινή πλατφόρμα συντονισμού εργάζεται επίσης για τη βελτίωση της εμπορικής ροής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας μέσω των Διαδρομών Αλληλεγγύης.

Οι πληρωμές και για τα δύο πακέτα υποστήριξης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τα κράτη-μέλη που καλύπτονται θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των μέτρων, ιδίως τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, τον προβλεπόμενο αντίκτυπο του μέτρου, την αξιολόγησή του και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και υπεραντιστάθμισης. Εκτός από αυτήν την άμεση οικονομική στήριξη, η Επιτροπή προτείνει να επιτραπούν υψηλότερες προκαταβολές κεφαλαίων της ΚΑΠ.

Δυνατότητα επαναπροσδιορισμού ΚΓΠ

Έως και το 70% των άμεσων πληρωμών τους και το 85% των πληρωμών για την αγροτική ανάπτυξη που σχετίζονται με την έκταση και τα ζώα θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα στους αγρότες από τα μέσα Οκτωβρίου για τη βελτίωση της ταμειακής τους ροής. Τα κράτη-μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα στρατηγικά τους σχέδια της ΚΓΠ για να ανακατευθύνουν τα κεφάλαια της ΚΓΠ προς επενδύσεις που αποκαθιστούν το παραγωγικό δυναμικό μετά από κατεστραμμένες καλλιέργειες, απώλεια ζώων εκτροφής και κατεστραμμένα κτίρια, μηχανήματα και υποδομές λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων.

Οι τροποποιήσεις που εισήγαγαν οι εθνικές κυβερνήσεις σε αυτό το πλαίσιο δεν θα υπολογίζονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τροπολογιών. Ομοίως, η ευελιξία στην εφαρμογή του. Χορηγούνται επίσης τομεακά προγράμματα για το κρασί και τα οπωροκηπευτικά. Αυτό επιτρέπει στους δικαιούχους να προσαρμόσουν καλύτερα τα μέτρα τους με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς.

Να θυμίσουμε πως ο αγροτικός τομέας βρίσκεται σε δεινή θέση από την πανδημία Covid-19 και την άνοδο των τιμών της ενέργειας και των γεωργικών εισροών, όπως τα λιπάσματα, μετά τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη υιοθετήσει ένα πακέτο στήριξης 500 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο του 2022, καθώς και ένα ευρύ φάσμα δράσεων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής τιμής των λιπασμάτων τον Νοέμβριο του 2022. Η ραγδαία μείωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων τον περασμένο χρόνο με φόντο το υψηλό ακόμη κόστος των εισροών που μειώνεται λιγότερο γρήγορα – προκαλεί προβλήματα ρευστότητας στους αγρότες, ιδίως στους τομείς των σιτηρών και των ελαιούχων σπόρων, των γαλακτοκομικών και άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων, του κρασιού ή των οπωροκηπευτικών. Ως αποτέλεσμα του πληθωρισμού των τροφίμων, η καταναλωτική ζήτηση περιορίστηκε σε ορισμένα προϊόντα, όπως το κρασί, τα φρούτα και τα λαχανικά ή τα βιολογικά προϊόντα, δημιουργώντας περαιτέρω δυσκολίες στους παραγωγούς. Εκτός από αυτή τη γενική δυσμενή οικονομική ανάπτυξη, η Ιβηρική Χερσόνησος υποφέρει από ξηρασία, ενώ ορισμένες ιταλικές περιοχές επλήγησαν από εξαιρετικά σοβαρές πλημμύρες. Αυτά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα προκαλούν ζημιές στην τοπική αγροτική παραγωγή και υποδομές. Η Επιτροπή ανέλυσε τα αιτήματα για βοήθεια που απέστειλαν τα κράτη μέλη, τα οποία δικαιολογούν τη σημερινή μεγάλη δέσμη στήριξης.

Ποσά διαθέσιμα στα κράτη μέλη (σε €)

Αυστρία 5.529.091
Βέλγιο3.912.118
Κροατία3.371.029
Κύπρος574.358
Τσεχία6.862.150
Δανία6.352.520
Εσθονία1.722.597
Φινλανδία4.269.959
Γαλλία53.100.820
Γερμανία35.767.119
Ελλάδα15.773.591
Ιρλανδία9.529.841
Ιταλία60.547.380
Λετονία6.796.780
Λιθουανία10.660.962
Λουξεμβούργο462.680
Μάλτα240.896
Ολλανδία4.995.081
Πορτογαλία11.619.548
Σλοβενία1.234.202
Ισπανία81.082.911
Σουηδία5.594.367

Πηγή: e-ea.gr

27 June 2023
Banner
Banner