12-14 Μαΐου το 4ο Συνέδριο της Κτηνιατρικής Εταιρείας

04 May 2017

12-14 Μαΐου το 4ο Συνέδριο της Κτηνιατρικής Εταιρείας

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων και Υγιεινής Τροφίμων οργανώνει η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (ΕΚΕ). Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από 12 έως 14 Μαΐου 2017, στο Βόλο.

Στο Συνέδριο θα καλυφθούν ενότητες όπως: οι σύγχρονες τάσεις διαχείρισης της υγείας και αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων με ολιστική προσέγγιση, καθώς και η σχέση της σωστής παραγωγικής διαδικασίας με το τρόφιμο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του συνεδρίου, με συνεργασία γιατρών και κτηνιάτρων, αποδεικνύοντας στην πράξη την αξία του δόγματος της ενιαίας υγείας, θα αναπτυχθούν θέματα που σχετίζονται με την αντιμικροβιακή αντοχή σε σχέση με τις τροφιμογενείς λοιμώξεις. Επίσης, την Παρασκευή 12 Μαΐου θα υπάρξει προσυνεδριακό εκπαιδευτικό σεμινάριο, που θα σχετίζεται με την εφαρμογή προτύπων στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της κατάρτισης πάνω σε αυτά τα θέματα, ειδικών επιστημόνων και κυρίως κτηνιάτρων που μπορούν να αντιληφθούν την ουσία των διαδικασιών αυτών λόγω του εκπαιδευτικού τους υπόβαθρου.

Στον χαιρετισμό τους προς το Συνέδριο, οι Πρόεδροι: της ΕΚΕ, Καθ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, της Οργανωτικής Επιτροπής, Καθ. Ηλίας Παπαδόπουλος, της Επιστημονικής Επιτροπής Παραγωγικών Ζώων, Αν. Καθ. Νικόλαος Πανούσης και της Επιστημονικής Επιτροπής Υγιεινής Τροφίμων, Καθ. Αλέξανδρος Γκόβαρης, αναφέρουν ότι: «Η ζωική παραγωγή σε συνδυασμό με το υγιεινό τρόφιμο, σχετίζεται με πολλαπλές δράσεις, στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα, τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς. Η σημασία του δόγματος “από το στάβλο στο πιάτο” αντανακλά τη σημασία του ρόλου μας που καλούμαστε ως κτηνίατροι να διαδραματίσουμε προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας. Η έννοια της υγείας του ανθρώπου ως «της κατάστασης της πλήρους φυσικής, κοινωνικής, πνευματικής ευεξίας και όχι μόνον της απουσίας νόσου ή αναπηρίας», που έως πρόσφατα αποτελούσε μία δογματική προσέγγιση, διευρύνεται πλέον και ενσωματώνει στοιχεία της ποιότητας της ζωής, όπως θέματα λειτουργικής και ψυχικής υγείας, ευζωίας των ζώων, περιβαλλοντικές επιδράσεις, αισθητική κ.α. Από τη δική της πλευρά, η κτηνιατρική επιστήμη, ως ανθρωποκεντρική επιστήμη, συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου μέσω της πρόληψης της υγείας του, είτε της ψυχικής (ζώα συντροφιάς, ευζωία των ζώων) είτε της φυσικής (υγιεινά τρόφιμα). Η λογική όμως του υγιεινού τροφίμου, προϋποθέτει μία σειρά δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση, την υγεία και την αναπαραγωγή των παραγωγικών ζώων, η εφαρμογή των οποίων είναι αποκλειστική ευθύνη του κτηνιάτρου. Η ευθύνη αυτή, πρέπει πάντα να εδράζεται σε σύγχρονες αντιλήψεις, μεθόδους και προσεγγίσεις έτσι ώστε να αποτελεί ενσυνείδητη ανάγκη του υγιώς σκεπτόμενου και δρώντος παραγωγού».

Το συνέδριο θα γίνει στον Βόλο και συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο Θεσσαλίας, που αποτελεί το συνεδριακό κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος.

04 May 2017
Banner