Στις 11 Δεκεμβρίου η 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020

04 December 2019

Στις 11 Δεκεμβρίου η 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στο Βραχάτι Κορινθίας η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η συνεδρίαση γίνεται στο Ξενοδοχείο Alkyon, με ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. και  ώρα έναρξης των εργασιών 10:30 π.μ.

Η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνου Μπαγινέτα.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης θα ενημερωθούν σχετικά με:

1. την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της,
2. την τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής των υπομέτρων: Μ5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων και Μ7.3: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές, του ΠΑΑ 2014-2020,
3. τις ενέργειες Δικτύωσης και Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020, οι οποίες στοχεύουν στην ευρεία ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων καθώς και τη διάχυση των πληροφοριών για το πρόγραμμα και την αύξηση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και
4. την προετοιμασία και σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, η οποία έγκειται στην πορεία για την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε. καθώς και τις ενέργειες προετοιμασίας, διάχυσης και διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο φάκελος της 8ης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης και της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ για τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.

04 December 2019
Banner