10 ερωτήματα του αγροτικού κόσμου για την «Πράσινη Συμφωνία» της Κομισιόν

17 December 2019

10 ερωτήματα του αγροτικού κόσμου για την «Πράσινη Συμφωνία» της Κομισιόν

Για τον καίριο ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι Ευρωπαίοι αγρότες προκειμένου να υλοποιηθεί το «πράσινο» όραμα της Κομισιόν, έκανε λόγο την προηγούμενη εβδομάδα ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Φρανς Τίμερμανς, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της «Πράσινης Συμφωνίας» που θα ακολουθήσει η νέα Επιτροπή της Ούρσουλε φον ντερ Λάιεν.

Οι ίδιοι οι αγρότες όμως και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, δηλώνουν έτοιμοι να υποστηρίξουν ένα τέτοιο φιλόδοξο όραμα όπως το να καταστεί η Ευρώπη μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, υπό την προϋπόθεση ότι η «Πράσινη Συμφωνία» θα είναι συνεκτική και συνεπής.

Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν σχετικά με το ζήτημα αυτό οι Copa & Cogeca σχολιάζουν ότι δεν μπορεί να παραβλεφθεί πως χιλιάδες αγρότες έχουν βγει στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορες χώρες, για να ζητήσουν πολιτικές συνοχής, αξιοπρεπές εισόδημα και να τερματιστεί η άδικη εικόνα που προβάλλεται για τον αγροτικό τομέα.

Αυτές οι ανησυχίες πρέπει να αντιμετωπιστούν, λένε αγρότες και συνεταιριστές, εκτιμώντας παράλληλα ότι στην παρούσα φάση η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από όσα επιλύει.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι:

«Θα μπορούσαμε να στηρίξουμε μια φιλόδοξη προσέγγιση όπως αυτή που προτάθηκε στην Πράσινη Συμφωνία, αλλά την ίδια στιγμή οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί τους πρέπει να γνωρίζουν:
- πώς ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, με βάση τις προγραμματισμένες περικοπές, θα επηρεάσει τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας γενικά και πιο συγκεκριμένα τη νέα ΚΑΠ και τη Στρατηγική «Από τη φάρμα στο πιάτο»
- πώς η Κομισιόν θα αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ εάν στοχεύει να αποτυπώσει σε αυτήν τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής «Από τη φάρμα στο πιάτο»
- πώς η φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής «Από τη φάρμα στο πιάτο» θα αντικατοπτρίζεται στα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, αν δεν γνωρίζουμε καν τα κριτήρια έγκρισης
- πώς θα ανταμειφθούν οι αγρότες μέσω των οικολογικών σχημάτων εάν βρίσκονται αντιμέτωποι με τα υφιστάμενα κόστη και προκαθορισμένο εισόδημα ·
- πώς «η πρόταση της Κομισιόν για μια Στρατηγική “Από τη φάρμα στο πιάτο” που θα βελτιώσει τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα αξίας» θα υπερβεί την ήδη εγκριθείσα οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
- εάν οι «νέες τεχνολογίες και επιστημονικές ανακαλύψεις» θα περιλαμβάνουν νέες τεχνικές αναπαραγωγής, οι οποίες σήμερα εμποδίζονται με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
- εάν η «διπλωματία της Πράσινης Συμφωνίας» θα χρησιμοποιηθεί αναδρομικά για τις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου που υποστηρίζουν «επιβλαβείς πρακτικές όπως η παράνομη υλοτομία» - για παράδειγμα η συμφωνία Mercosur
- πώς θα προωθήσει η Κομισιόν την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών --οι οποίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην Πράσινη Συμφωνία-- εάν μόνο το 50% των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών έχει ευρυζωνική κάλυψη
- πώς θα «μειώσουμε σημαντικά τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων» όταν δεν γίνεται αναφορά σε κατάλογο αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων στην Πράσινη Συμφωνία
- ποιος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος της Πράσινης Συμφωνίας σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει την πρόκληση της ανανέωσης των γενεών»

Η επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας θα εξαρτηθεί εν μέρει από την επιτυχία και τη διατήρηση του μοντέλου οικογενειακής γεωργίας στην Ευρώπη, υποστηρίζουν στην ανακοίνωση οι Copa & Cogeca, και καταλήγουν: «Κανένας άλλος τομέας δεν μπορεί να απομακρύνει με φυσικό τρόπο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα, και ταυτόχρονα να αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της βιο-οικονομίας και να εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια».

17 December 2019
Banner